Grootschalig sectoronderzoek sociale participatie van start

Ruim 70 corporaties doen mee

Ruim 70 woningcorporaties doen mee aan een grootschalig sectoronderzoek rondom het thema sociale participatie. In dit sectoronderzoek, dat we exclusief uitvoeren onder onze leden, staat de vraag centraal hoe huurders aankijken tegen betrokkenheid en waar kansen liggen voor corporaties om huurdersparticipatie aan te jagen. In september presenteren we de resultaten van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek vragen we huurders om een korte online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen thema’s aan bod zoals de betrokkenheid bij de buurt, manieren waarop huurders betrokken (willen) zijn en hun betrokkenheid bij de corporatie. Vanuit de antwoorden die huurders invullen, ontstaat een landelijk beeld. Dit vertalen we naar een sectorbrede rapportage.  

Inzicht in sociale participatie
Corporaties hebben veel aandacht voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk, maar de betrokkenheid van huurders zelf is in deze opgave cruciaal. Hoe kunnen we hen in beweging krijgen? Sociale participatie staat bij veel corporaties hoog op de agenda. Maar hoe kijken huurders hier tegenaan? Wanneer voelen zij zich betrokken bij hun buurt? Ervaren huurders betrokkenheid bij en vanuit hun corporatie, en waar liggen de kansen voor corporaties om de huurdersparticipatie aan te jagen? Met dit onderzoek geven wij inzichten in deze vragen.

Resultaten
We publiceren in september 2022 het sectorrapport. Dit rapport geeft een breed, landelijk beeld. In dit rapport staan geen individuele resultaten van de deelnemende corporaties. Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Annemarie Mets, onderzoeker bij KWH.