De keuzes in onderzoekmethoden zijn eindeloos

Kwantitatief onderzoek niet altijd de juiste oplossing

Een snelle Google zoekopdracht laat je al zien dat er tientallen verschillende onderzoeksmethode zijn. Schrik niet, ik ga deze niet allemaal behandelen in deze blog. Wel wil ik laten zien dat het uitzetten van online vragenlijsten onder huurders niet de enige oplossing en soms helemaal niet de juiste aanpak is.

De makkelijkste en snelste manier om data op te halen bij een grote groep huurders is een online vragenlijst. Er zijn steeds meer tools waarmee je dat snel en goed kunt doen. Het is daarom ook niet gek dat er bij onderzoek al snel aan deze vorm wordt gedacht. En ja, als het goed wordt uitgevoerd kan kwantitatief online onderzoek erg veel inzichten verschaffen. Je ziet dat ik kwantitatief en online hier beiden als termen gebruik. De eerste vraag die je jezelf namelijk moet stellen, is of je überhaupt een kwantitatieve methode nodig hebt en wilt gebruiken?

Kwalitatief onderzoek in plaats van of naast kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek (het woord zegt het al) is vaak grootschalig onderzoek waarbij je de resultaten kunt uitdrukken in cijfers. De ‘tegenhanger’ is kwalitatief onderzoek, hierbij bevraag je vaak een kleinere groep en zijn de resultaten beschrijvend van aard. Ik kan dit het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld (uiteraard weer uit onze sector):

Twee corporaties willen allebei de woonbeleving van huurders in kaart brengen. De ene corporatie wil echter van al haar huurders in alle complexen weten hoe tevreden ze zijn met de woning, buurt en de leefbaarheid. Een tweede corporatie wil enkel de woonbeleving weten van de huurders van één complex omdat daar veel overlast- en onderhoudsmeldingen vandaan komen en de mutatiegraad hoog is.

Hoewel het dezelfde vraag lijkt, kan de aanpak anders zijn. De eerste corporatie heeft echt behoefte aan kwantitatieve input en wil de woonbeleving in verschillende complexen met elkaar kunnen vergelijken. Dit vraagt een kwantitatieve methode. De tweede corporatie wil een diepgaandere beschrijving van wat er zich in het complex afspeelt en hoe bewoners dat beleven. Hier zou ik kiezen voor een kwalitatieve aanpak. In de tweede situatie kunnen namelijk problemen spelen waar je nog helemaal niet vanaf weet als corporatie. Dat is lastig te vatten in een vooraf geprogrammeerde vragenlijst. Bovendien wil je in de tweede situatie dichtbij de bewoners zelf blijven en zo goed mogelijk vatten hoe zij hun woonsituatie ervaren.

Je kiest voor kwalitatief onderzoek als:

  1. je beschrijvende resultaten wilt die antwoord geven op waarom en hoe vragen;
  2. de doelgroep klein is. Dit is geen voorwaarde maar als de doelgroep van je onderzoeksvraag klein is, dan kun je je afvragen of je wel voldoende uit kwantitatief onderzoek haalt;
  3. je nog onvoldoende afweet van het onderwerp. Het is erg lastig om een gestandaardiseerde vragenlijst te maken als het thema van je onderzoek nog vrij onbekend is binnen jouw corporatie. Dan kan kwalitatief (voor)onderzoek ook uitkomst bieden. Je leert dan of en hoe het thema speelt bij jullie huurders en kunt dan makkelijker een vragenlijst opstellen of misschien haal je uit het kwalitatieve deel al voldoende inzichten;
  4. je meer dan cijfers nodig hebt om impact te maken binnen jouw organisatie. Wat ik inmiddels wel heb geleerd is dat niet iedereen zo enthousiast wordt van cijfertjes als ik 😉. Het zijn soms niet de cijfers maar de verhalen achter de cijfers die voor beweging kunnen zorgen in een organisatie.

Als je dan voor jezelf hebt bepaald dat het kwalitatief onderzoek wordt, dan kun je nog steeds alle kanten op: ga je huurders interviewen, zet je ze bij elkaar en organiseer je een Luisterpanel of Klantarena of stuur je toch (digitaal) een vragenlijst met vooral open vragen waarbij ze hun eigen verhaal kwijt kunnen. Deze keuze heeft vooral te maken met: welke tijd en middelen zijn er beschikbaar en waar worden jullie als organisatie enthousiast van om uit te voeren.

Een laatste tip: visualiseer de output van je onderzoek
Zoals je kunt lezen is het kiezen voor een onderzoeksmethode een lastige taak. Een laatste tip die hierbij kan helpen is om de output van je onderzoek te visualiseren en te bepalen of deze output (onderzoeksresultaten in cijfers, gespreksverslagen, video van een Luisterpanel, etc) je gaan helpen bij het beantwoorden van je vraag (en het meekrijgen van je collega’s).

In mijn volgende blog ga ik in op betrouwbaarheid en representativiteit van onderzoeksresultaten.

Ook interessant