Wat zorgt voor een gevoel van thuis?

Resultaten sectoronderzoek Thuis

Ruim 15.000 huurders van 61 KWH-leden gaven hun mening over het thema thuis in ons sectoronderzoek. Het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten zijn bekend. Eind mei verschijnt het sectorrapport met daarin alle resultaten, tot die tijd delen we alvast regelmatig wat interessante uitkomsten.

Hoe groot is het percentage huurders dat zich thuis voelt? En welke vijf punten zorgen ervoor dat huurders zich ergens thuis voelen? Onderstaande infographic geeft hier inzicht in. Gemiddeld geven huurders een 7,3 voor de mate waarin zij zich thuis voelen op de plek waar zij nu wonen. Hiervan geeft 56% een 8 of hoger. Opvallend is dat bijna de helft een 7 of lager geeft, waarvan een op de tien (13%) zelfs een 5 of lager geeft. Deze laatste groep geeft met name aan dat dit komt door burenoverlast, achteruitgang van de buurt en een slecht onderhouden woning.

Van de top vijf punten die ervoor zorgen dat huurders zich ergens thuis voelen, springt een woning waar zij zich veilig voelen eruit. Bijna driekwart noemt dit als belangrijkste punt.

Over het Sectoronderzoek Thuis
Een fijn huis in een prettige omgeving. Waar je je thuis voelt. Dat is belangrijk voor veel mensen. Zeker in deze tijd waar we door de Coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen. Voelen huurders zich thuis in hun woning en buurt? Waar wordt dit door bepaald en zien zij hierbij een rol voor hun corporatie? Dat is wat wij onderzochten in het sectoronderzoek. Het onderzoek geeft beteke­nis aan het begrip thuis en geeft inzicht in de rol die huurders zien voor hun corporatie om zich thuis te laten voelen. Via een korte online vragenlijst hebben we huurders bevraagd over thema’s als de woning, de buurt en wat de corporatie eventueel kan doen om het thuisgevoel te verbeteren.

Sectorrapport ontvangen?
Alle deelnemende corporaties ontvangen in april de belangrijkste resultaten van hun eigen huurders in een factsheet. Daarnaast is er voor geïnteresseerde deelnemende corporaties ook een uitgebreider rapportage beschikbaar.
Het algemene sectorrapport verschijnt in mei. Wil je dit sectorrapport kosteloos ontvangen? Vul dan het formulier hiernaast in.

Meer inzicht in de woonbeleving van jullie huurders?
Met dit sectoronderzoek Thuis geven we een beeld van hoe huurders zich thuis voelen en wat dit bepaalt. Wil je als corporatie meer concreet inzicht in hoe jullie huurders de woning en de buurt ervaren? Ons onderzoek Woonbeleving geeft je dit inzicht. Dit onderzoek levert het volgende op:

  • Inzicht in verbeterpunten van de woning en woonomgeving
  • Het gericht en onderbouwd opstellen van programma’s voor investeringen in onderhoud, renovatie en/of leefbaarheid.
  • Inzicht in verschillen in woonbeleving per wijk/complex.
  • Verdieping op het onderdeel ‘kwaliteit van de woning’ in de Aedes benchmark
  • Het vergelijken van de resultaten met die van andere corporaties en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over dit onderzoek:

Ook interessant