Onzekere inkomsten voor ruim 360.000 huishoudens

Financiële zorgen door coronacrisis nemen toe onder grote groep huurders.

Ruim 360.000 huishoudens (16%) zien hun inkomsten onzeker worden nu de coronacrisis langere tijd voortduurt. Dat blijkt uit onze maandelijkse huurdersonderzoeken. Het betekent dat zij mogelijk op termijn problemen verwachten met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur. 

Het is al een groep die zich duidelijk meer zorgen is gaan maken door de coronacrisis. Bijna de helft geeft aan dat de zorgen zijn toegenomen.

Zijn het alleen deze huurders die zich meer zorgen maken? Nee zeker niet! Onder de huurders die (nog) niet met onzekere inkomsten te maken hebben, geeft een kwart aan zich meer zorgen te maken door de coronacrisis. En hoe langer de crisis voortduurt hoe groter de kans dat ook zij hun inkomsten onzeker zien worden.

Het is voor corporaties in deze tijd dan ook extra belangrijk om alert te zijn op mogelijke betalingsproblemen van huurders. Communiceer duidelijk richting huurders dat zij zich altijd kunnen melden als ze in de problemen komen met de betaling, zodat er samen naar een oplossing kan worden gekeken. Iets wat corporaties altijd al doen, maar dat nu nog belangrijker is. 

Ook interessant