Aansprekend fotoboek brengt verhalen huurders in beeld

Wat betekent ‘thuis’ voor jou? 

Wat betekent ‘thuis’ voor jou? Met deze vraag trokken we vorig jaar met een camper door heel Nederland. We legden meer dan 2.000 kilometer af om met huurders van Nederland in gesprek te gaan. Het doel: in beeld brengen wat leeft onder huurders. Het resultaat: een prachtig boek met persoonlijke verhalen van huurders, geïllustreerd met aansprekende foto’s.

Van big data naar verhalen
Waarom dit boek? KWH brengt jaarlijks de mening van ruim 120.000 huurders in beeld op tal van onderwerpen. Dit levert een enorme hoeveelheid aan data op. Deze data vertalen we voor woningcorporaties naar concrete inzichten om beter te kunnen presteren voor huurders. Maar wat zit er achter al deze data vanuit onze onderzoeken? Welke verhalen gaan erachter schuil? Weten we waarom iemand woont zoals hij woont? Wat is belangrijk in zijn leven, wat is zijn favoriete plek in huis? Door ook deze verhalen op te halen, komen cijfers tot leven. Deze verhalen willen we in beeld brengen om zo corporaties een impuls te geven het anders en beter te willen doen.

Ga met huurders het gesprek aan
We hopen dat de verhalen van deze mensen je inspireren. En uitnodigen om zelf, met je eigen vragen het gesprek aan te gaan. Een mooie methode hiervoor is bijvoorbeeld aan de hand van het thuisgesprek met het ‘luisterdoorsje’. We ontwikkelden de methodiek voor deze campertour. Het bleek een leuke manier om te interviewen en geïnterviewd te worden. Meer hierover lees je in het boek.