KWH-Jaarverslag 2021

2021 was voor ons het jaar waarin we de eerste stappen zetten in ons nieuwe koersplan. Een koersplan waarin samen werken aan een fijn thuis voor huurders centraal staat. In dit jaarverslag lees je hoe we samen met onder andere onze leden hier vorm aan gaven.

Goedkeuring jaarrekening 2021
De accountant heeft een positieve beoordelingsverklaring afgegeven waarna de RvC op 12 april jl. het jaarverslag en de jaarrekening heeft goedgekeurd. Als lid van de vereniging KWH ontvangen we ook graag jouw goedkeuring op de jaarrekening. Wil je dit via het formulier hiernaast doen? De officiële vaststelling vindt plaats op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 31 mei.

Klik op onderstaande afbeeldingen om het jaarverslag/ jaarrekening te openen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Platte nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen KWH
Op de Algemene Ledenvergadering zal Harry Platte voorgedragen worden als nieuwe Voorzitter van de Raad van Commissarissen van KWH. Hij volgt Hedy van den Berk op die per 1 juli, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest, de RvC van KWH verlaat. We stellen hem graag alvast aan je voor.

Harry Platte is een ervaren volkshuisvester met ruim 20 jaar ervaring in de sector. De laatste jaren als bestuurder bij Parteon. Hij verheugt zich op zijn nieuwe rol als voorzitter van de RvC en ziet mooie ontwikkelkansen voor KWH: ‘Als voorzitter van de RvC van KWH zou ik graag willen bijdragen aan het verder uitbouwen van KWH als organisatie die de corporatiesector uitstekend kan bedienen om haar impact te vergroten. Hier is vanuit de sector echt behoefte aan. Na jaren van ‘terug naar de kerntaak’ is er een nieuw elan aanwezig. Hierbij is een van de grootste risico’s mijns inziens dat we onze ambities en doelen willen realiseren ondanks in plaats van met behulp van onze huurders. Het belang van een permanente goede monitoring van de klantbeleving, evenals een continue stroom informatie met betrekking van de behoeftes van de huurder is zelden zo belangrijk geweest als de komende tijd.’

De officiële benoeming van Harry als Voorzitter van de RvC van KWH zal plaatsvinden tijdens de ALV op 31 mei. Heb je vragen of opmerkingen over deze benoeming, dan kun je dit alvast aangeven in het formulier hiernaast.