Aedes-benchmark

In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. Het doel van de benchmark is het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel voor woningcorporaties en te leren van andere corporaties. Door het transparant maken van de prestaties van corporaties draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector. Een belangrijk prestatieveld van de Aedes-benchmark is het oordeel van huurders over de dienstverlening van corporaties. 

Prestatieveld Huurdersoordeel
Hoe waarderen huurders de kwaliteit van dienstverlening? In het prestatieveld Huurdersoordeel is het oordeel van huurders inzichtelijk gemaakt op de thema's nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. De scores op deze drie thema's bepalen de score van de corporatie op het huurdersoordeel. Daarnaast heeft het oordeel van huurders over de kwaliteit van hun woning een plek in het prestatieveld Onderhoud & Verbetering.

Partner Aedes-benchmark
KWH is partner in de Aedes-benchmark. We dragen op verschillende manieren bij aan de Aedes-benchmark:

  • Voor alle corporaties die via ons huurdersonderzoek laten uitvoeren, leveren we de data automatisch aan.
  • Voor corporaties die eigen onderzoek doen of via een ander onderzoeksbureau onderzoek laten uitvoeren, zorgen wij voor de validatie van de onderzoeken en data. 
  • We leveren een bijdrage aan de analyses van alle data die worden verzameld voor alle prestatievelden.
  • We leveren een bijdrage aan de brancherapportage.
  • We organiseren de werkgroep Huurdersoordeel.
  • We leveren een bijdrage aan benchlearning. 

Meer informatie?
Op de website van Aedes lees je meer informatie over de Aedes-benchmark