Inzicht in woonbeleving

Het onderzoek laat zien dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Waar we prioriteiten aan geven in de woning en de woonomgeving, staat ook op het lijstje bij onze huurders.

Gysele Brokken, Kwaliteitsadviseur en Saskia Ramsodit – Gowricharn, wijkconsulente over het Woonbelevingsonderzoek.

Mitros heeft een Woonbelevingsonderzoek uit laten voeren. Waarom de keuze voor dit onderzoek?
Informatie over de woonbeleving van onze huurders geeft ons inzicht in de waardering van onze vastgoedportefeuille. Met een respons van 30% van al onze huurders hebben we een realistisch beeld van wat er speelt, zelfs op complexniveau.

Naast informatie voor onze interne bedrijfsvoering geeft het woonbelevingsonderzoek ook verdieping op de score woningkwaliteit in het prestatieveld Onderhoud & Verbetering in de Aedesbenchmark.

Welke inzichten heeft het onderzoek jullie opgeleverd?
We zijn de juiste dingen aan het doen. Waar we prioriteiten aan geven in de woning (badkamers, isolatie etc) en de woonomgeving (veiligheid, schoonmaak) staat ook op het lijstje bij onze huurders.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders het minst tevreden zijn over de woonbeleving in Overvecht en Kanaleneiland/Transwijk. De kwaliteit van sommige woningen is nog ondermaats. We werken er hard aan om dit te verbeteren. Dat doen we door jaarlijks honderden woningen op te knappen. Vorig jaar waren dat er 796. Ook dit jaar willen we weer zo’n 800 woningen aanpakken. Verder geven we samen met onze partners extra aandacht aan buurten die minder goed scoren.

Verder vernieuwen we ook de komende jaren waar nodig onze werkwijze. Een goed voorbeeld hiervan is de Vraaggerichte Interieur Aanpak. In deze pilot beslissen onze huurders zelf of en hoe ze hun interieur (keuken, badkamer en/of toilet) willen laten vervangen. Door slimme technieken gebeurt dat bovendien veel sneller en met minder overlast. Daarnaast organiseren we dit jaar met twee andere woningcorporaties De Isolatie Uitdaging. Daarmee dagen we bedrijven uit om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. De gehorigheid van woningen is een probleem dat wij zullen meenemen in onze plannen voor de toekomst.

Hoe zetten jullie de resultaten van dit onderzoek in?
De data helpt ons in opstellen van wijkvisies en complexbeheerplannen en de prioritering en overwegingen om vastgoed- en/of leefbaarheidsprojecten te starten.

Niet alleen voor projecten voor de woonomgeving en onze woningen worden de resultaten ingezet. Maar ook in gesprek met onze stakeholders. Een voorbeeld hiervan is dat onlangs met  de gemeente Utrecht nieuwe parkeernormen voor nieuwbouw zijn afgesproken op basis van de resultaten van het woonbelevingsonderzoek.

Door de data in een assetmanagementtool te verwerken, krijgen we overzicht per wijk/buurt/complex en kunnen allerlei bewerkingen doen, zodat we relaties kunnen leggen en vergelijkingen maken op bepaalde onderwerpen en woonwensen.

Op onze website hebben we de resultaten op wijkniveau in factsheets voor onze huurders beschikbaar gemaakt.