Inspiratiesessie Beleef de Klantbeleving

 

  Er komt een brief binnen van een huurder die zijn huur opzegt. Voor jullie een signaal om het proces rondom huur opzeggen in gang te zetten. Van eerste inspectie tot eindinspectie en afrekening. Uiteraard is er goed nagedacht over dit proces en wordt alles zo effi ciënt mogelijk uitgevoerd. Maar voor wie is het effi ciënt? Voor de corporatie, of ook voor de huurder? Hoe beleeft de huurder het eigenlijk? Met deze Inspiratiesessie ervaar je dit zelf.

  Wat levert het op?

  • Een eerste kennismaking om meer vanuit de huurders naar je proces en je werk te kijken. Op een veilige en luchtige manier.
  • Een aanzet om bewustwording bij medewerkers te creëren om de huurder niet uit het oog te verliezen tijdens hun werkzaamheden
  • Meer inzicht in hoe het proces er vanuit de huurder gezien uitziet en hoe dit door de huurder wordt ervaren
  • Een 1ste richting voor verbeteringen in het proces.

  In het kort

  • Doel: laagdrempelige werkvorm die een 1ste aanzet geeft om anders naar je werk en processen te kijken
  • Doelgroep: corporatiemedewerkers (leidend en uitvoerend)
  • Duur: inspiratiesessie van 2 uur
  • Aantal deelnemers: maximaal 20
  • Vorm: een actieve sessie waar medewerkers zelf aan de slag gaan.
  • Vervolg: deze Inspiratiesessie is een eerste kennismaking om anders naar je processen en je werkzaamheden te kijken. Zet een Service Blauwdruk, Klantreis of Thuisgesprek in om meer verdieping te zoeken om vervolgens concreet aan verbetering te kunnen werken.