Masterclass polarisatie en tweedeling, editie 2

Voor corporatiebestuurder en RvC-leden

18|04|2024 12.30 - 20.00 uur
Soesterberg

Burgers tegenover politiek, wappies tegenover wokies, wij tegenover zij: de tegenstellingen tussen verschillende groepen in onze samenleving lijken steeds sterker en luidruchtiger te worden. Het politieke en maatschappelijke debat verhardt zich, waarbij de hakken in toenemende mate in het zand worden gezet. Moeten we ons serieus zorgen maken, of valt het allemaal wel mee? Krijgen kleine groepen simpelweg te veel aandacht van de (sociale) media en hebben we met elkaar in toenemende mate een vertekend beeld van de werkelijkheid? Of doet het minder ter zake of toenemende polarisatie een feit is of zo wordt beleefd? Hoe keren we met elkaar het tij en welke rol ligt daarin voor de woningcorporaties?

Deze en andere vragen staan centraal in een leerzame, inspirerende en ook praktische masterclass die het Corporatiehuis op donderdag 18 april 2024 organiseert. Een middag die je meer inzicht geeft in de onderwerpen polarisatie en tweedeling, in de dynamiek van het wij- zij denken, in oplossingsrichtingen en zeker ook in jouw aandeel in dit geheel. Hoe kun je depolariseren? Dat doen we in belangrijke mate aan de hand van interactieve bijdragen van Hans Boutellier en Bart Brandsma. Eerder leverden zij een succesvolle bijdrage aan de Corporatiehuis-leerlijn 'De tweedeling te lijf'.

Sprekers

Bart Brandsma is filosoof en expert polarisatie. Hij adviseert en traint professionals die willenleren acteren in de toenemende dynamiek van wij-zij denken. Op basis van meer dan 20 jaar (internationale) ervaring met conflict en polarisatie ontwikkelde Bart een praktisch denkkader polarisatie. Hij is schrijver van het boek 'Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken', waarin hij inzicht geeft in de verschillende rollen die te onderscheiden zijn.  

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was zestien jaar directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Hij studeerde af als sociaal-psycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en strafrecht. Hij schreef over deze onderwerpen tal van publicaties. Hij springt heen en weer tussen analyse en praktisch denken. Zijn laatste boek is 'Het Nieuwe Westen', waarin hij ingaat op de, zoals hij zegt, identiteitscrisis van het Westen en de alledaagse polarisatie die daaruit voortvloeit.

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor directeur-bestuurders en RvC-leden van woningcorporaties en is toegankelijk voor voor zowel leden als niet-leden van KWH. De groep bestaat uit 12 tot 16 deelnemers, met veel ruimte voor interactie.

Locatie en tijd

De masterclass vindt plaats op donderdag 18 april 2024, van 12.30 tot ca. 20.00 uur (inloop met lunch vanaf 12 uur). We organiseren de masterclass bij Conferentiehotel Kontakt der Kontinten in Soesterberg.

Aanmelden of meer informatie?

Je investering bedraagt € 895,- (inclusief lunch, diner-snack, koffie, thee etc.). Ook ontvang je een exemplaar van de bovengenoemde boeken van Bart Brandsma en Hans Boutellier.

Voor jouw deelname ontvang je 7 PE-punten.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier hiernaast.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Christa Uithol (christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl, 06-21582665), programmamanager bij het Corporatiehuis.

Deze Leerlijn wordt georganiseerd vanuit het Corporatiehuis.

Aanstaande bijeenkomsten