Werkgroep Huurdersoordeel

Met een groep van 30 deelnemers geeft de werkgroep Huurdersoordeel invulling aan het prestatieveld Huurdersoordeel. De werkgroep buigt zich onder andere over de indicatoren voor het huurdersoordeel, de te maken analyses en de samenhang met de resultaten vanuit de andere prestatievelden.

Deelnemers werkgroep
De werkgroep bestaat uit deelnemers vanuit corporaties, Aedes en KWH. KWH organiseert deze werkgroep. Wilt u zich aansluiten, dan is dat mogelijk. U kunt contact opnemen met Antoinette van der Linden van KWH.

Bijeenkomsten werkgroep
De werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar. De data worden in overleg gepland. 

Prestatieveld Huurdersoordeel
Hoe waarderen huurders de kwaliteit van dienstverlening? Het oordeel van huurders wordt inzichtelijk gemaakt in het prestatieveld Huurdersoordeel op de thema’s nieuwe huurders, huurders bij wie een reparatie is uitgevoerd en vertrokken huurders. Meer over dit prestatieveld leest u hier.