Voor huurders

KWH helpt corporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doen we door voor ruim 130 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Hoe waardeert u:

  • het contact met uw corporatie,
  • de informatie die u ontvangt,
  • hoe reparaties of onderhoud worden uitgevoerd?

Op deze en veel andere vragen halen wij de mening van huurders op. Dat doen we door huurders te vragen om vragenlijsten in te vullen. Vragenlijsten die u via e-mail ontvangt of die we telefonisch bij u afnemen. Door uw antwoorden weet de corporatie waar u tevreden over bent, wat u belangrijk vindt en wat er beter kan. Zo kan zij haar dienstverlening continu aanpassen en verbeteren.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het uitvoeren van huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken, krijgt een corporatie dit keurmerk toegekend. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. Zo kunt u er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huurlabel goede dienstverlening biedt. Zodat u zorgeloos kunt huren.

Andere onderzoeken
KWH voert niet alleen onderzoeken uit naar de dienstverlening, maar ook naar bijvoorbeeld waardering van huurders voor hun buurt of woning of naar het beeld dat huurders van hun corporatie hebben. Ook organiseren we KWH-Luisterpanels waarbij een groep huurders met elkaar in gesprek gaat over diverse onderwerpen en de corporatie naar hen luistert.

Bent u niet tevreden over uw corporatie?
Laat het uw corporatie weten. De meeste corporaties hebben een duidelijke klachtenprocedure. Zo weet u precies hoe u uw klacht kunt melden en hoe de corporatie omgaat met uw klacht.

U kunt met uw klacht niet terecht bij KWH
KWH is namelijk niet bevoegd om te bemiddelen tussen u en uw woningcorporatie. Wanneer veel huurders van uw corporatie niet tevreden zijn, dan blijkt dit uit de onderzoeken die we uitvoeren naar de kwaliteit van de dienstverlening. Uw corporatie scoort dan lagere cijfers. Dit kan betekenen dat deze corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel niet haalt of kwijtraakt.

Waar vindt u meer informatie als u een klacht heeft?
Organisaties waar u meer informatie kunt krijgen zijn onder andere:

de Nederlandse Woonbond, www.woonbond.nl 
de Nationale ombudsman, www.nationaleombudsman.nl 
de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl

Ook kunt u terecht bij lokale huurdersverenigingen of bewonersorganisaties.

Voor huurders