Imago-onderzoek

In 2017 voeren wij in opdracht van Aedes imago-onderzoeken uit onder huurders en onder regionale belanghouders. Deze imago-onderzoeken maken deel uit van een reputatieonderzoek van de sector als afronding van het reputatieprogramma Woningcorporaties Nederland. Hieronder vindt u meer informatie over de aanleiding, doel en opzet van de onderzoeken.

Programma Woningcorporaties Nederland

Aedes heeft samen met woningcorporaties ruim 3,5 jaar in het programma Woningcorporaties Nederland geïnvesteerd. Doel was het verbeteren van de beeldvorming en reputatie van de branche. Dat bleek nodig. Startonderzoek in 2012 toonde aan dat de sector als geheel een slechte reputatie had, terwijl individuele corporaties lokaal vaker wel een positieve reputatie hadden. Samen met onze leden hebben we gewerkt, en werken we nog dagelijks aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen en het creëren van meer maatschappelijk krediet door betere prestaties en gerichtere communicatie.

Reputatieonderzoek sector

Het programma liep eind mei 2017 af. Tijd om de balans op te maken. Hoofdvraag is of de inspanningen afgelopen jaren hebben geleid tot een beter sectorimago. Daarvoor doen we onderzoek naar het vertrouwen in en de reputatie van de sector onder het brede publiek, huurders van corporaties en landelijke en regionale belanghouders van woningcorporaties. Dit alles om te kijken waar de sector nu staat, of de omgeving de veranderingen in de sector herkent en om vooruit te kijken naar kansen voor de toekomst.

KWH voerde dit voorjaar namens Aedes het imago-onderzoek uit onder huurders bij zo'n 75 corporaties. De Reputatiegroep deed namens Aedes onderzoek naar de beeldvorming onder de landelijke stakeholders en via panels bij het algemeen publiek. Dit najaar voert KWH het imago-onderzoek onder regionale belanghouders uit. 


Wat houdt het imago-onderzoek onder regionale belanghouders in?

Met dit onderzoek maken we inzichtelijk welk beeld regionale belanghouders hebben van de corporatie. Dat doen we door belanghouders uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen thema’s aan bod als betrouwbaarheid, transparantie en samenwerking.

Waar gebruikt Aedes de resultaten van alle onderzoeken voor?

De resultaten van het onderzoek gebruikt Aedes om inzichtelijk te maken hoe het anno 2017 staat met het vertrouwen van huurders, van diverse stakeholders en het brede publiek. Dit leidt tot een sectorbrede rapportage. Hierin staan géén individuele resultaten.

Deelnemen? 

U kunt uw corporatie binnenkort (eind september) aanmelden voor deelname aan het imago-onderzoek onder uw belanghouders. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Aedes. 

Meer informatie? 

Meer informatie over het reputatieprogramma Woningcorporaties Nederland vindt u hier.