Imago-onderzoek

Dit voorjaar voeren wij in opdracht van Aedes een imago-onderzoek onder huurders uit. Het imago-onderzoek maakt deel uit van een reputatieonderzoek van de sector ter afronding van het reputatieprogramma Woningcorporaties Nederland. Hieronder vindt u meer informatie over de aanleiding, doel en opzet van het onderzoek.

Programma Woningcorporaties Nederland

Aedes heeft samen met woningcorporaties ruim 3,5 jaar in het programma Woningcorporaties Nederland geïnvesteerd. Doel was het verbeteren van de beeldvorming en reputatie van de branche. Dat bleek nodig. Startonderzoek in 2012 toonde aan dat de sector als geheel een slechte reputatie had, terwijl individuele corporaties lokaal vaker wel een positieve reputatie hadden. Samen met onze leden hebben we gewerkt, en werken we nog dagelijks aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen en het creëren van meer maatschappelijk krediet door betere prestaties en gerichtere communicatie.

Reputatieonderzoek sector

Het programma loopt eind mei 2017 ten einde. Tijd om de balans op te maken. Hoofdvraag is of de inspanningen afgelopen jaren hebben geleid tot een beter sectorimago? Daarvoor gaan we een onderzoek doen naar het vertrouwen in en de reputatie van de sector onder het brede publiek, huurders van corporaties, en landelijke en regionale stakeholders van woningcorporaties. KWH voert namens Aedes het imago-onderzoek uit naar de reputatie van individuele corporaties onder huurders (in juni) en regionale stakeholders (in het najaar). De Reputatiegroep zal het onderzoek naar de beeldvorming doen onder de landelijke stakeholders en via panels bij het algemeen publiek. Dit alles om te kijken waar de sector nu staat, of de omgeving de veranderingen in de sector herkent en om vooruit te kijken naar kansen voor de toekomst.

Wat houdt dit imago-onderzoek onder huurders in?

KWH voert namens Aedes het imago-onderzoek uit naar de reputatie van individuele corporaties onder huurders en regionale stakeholders. Met dit onderzoek maken we inzichtelijk welk beeld huurders hebben van hun corporatie. Dat doen we door huurders uit te nodigen om een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen thema’s aan bod als betrouwbaarheid, transparantie en dichtbij de huurder.

Waar gebruikt Aedes de resultaten voor?

De resultaten van het onderzoek gebruiken we om inzichtelijk te maken hoe het anno 2017 staat met het vertrouwen van huurders, van diverse stakeholders en het brede publiek. Dit leidt tot een sectorbrede rapportage. Hierin nemen we géén individuele resultaten op.

Deelnemen? 

Wilt u uw corporatie aanmelden voor deelname aan dit onderzoek, dan kan dat via dit aanmeldformulier

Meer informatie? 

Meer informatie over het reputatieprogramma Woningcorporaties Nederland vindt u hier.