Wie wint de Innovatiechallenge Leefbare wijken & buurten 2018-2019?

Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is op 26 september 2019. Medewerkers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom bij de spannende laatste ronde. Daar reikt minister Ollongren (BZK) de Publieksaward uit. Je kunt nu stemmen op je favoriet.

Teams
De teams bestonden uit corporatiemedewerkers, gemeenteambtenaren, zorgpersoneel, politiemedewerkers, welzijnswerkers, hoogleraren en andere betrokkenen. Zij gingen aan de slag met vraagstukken van corporaties. Hoe ga je criminele ondermijning tegen, hoe zorg je voor sociale netwerken en hoe zorg je voor duurzame huisvesting voor kwetsbare bewoners? Het is een greep uit de problemen.

Volgens de methode ontwerp-denken is tijdens de Innovatiechallenge naar oplossingen gezocht voor deze vraagstukken. In werkateliers zijn deelnemers met verschillende achtergronden aan de slag gegaan. Ze gingen ook in de wijken kijken en spraken met bewoners van sociale huurwoningen. 

Prijzen
De gevonden oplossingen zijn de inzet van de campagne die de teams nu aan het voeren zijn voor een kans op de Publieksaward. De virtuele stembus daarvoor is geopend. Minister Ollongren (BZK) komt hoogstpersoonlijk de Publieksaward uitreiken aan het winnende team. De teams maken ook kans op de Juryaward. Er is ook gelegenheid om met elkaar en met de minister in gesprek te gaan over leefbare wijken en buurten. 

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is een initiatief van Aedes, KWH en Blomberg Instituut. De challenge is onderdeel van de Vernieuwingsagenda