Voelt u zich thuis in uw woning en buurt?

Sectoronderzoek geeft beeld van thuisgevoel van huurders.

Een fijn huis in een prettige omgeving. Waar je je thuis voelt. Dat is belangrijk voor veel mensen. Zeker in deze tijd. Daarom willen we graag van huurders weten hoe zij hun woning en buurt ervaren. Voelen zij zich er thuis? Waar wordt dit door bepaald en zien zij hierbij een rol voor hun corporatie?  Om dit inzicht aan corporaties te kunnen geven, voeren wij exclusief onder onze leden een sectoronderzoek uit naar het thema ‘thuis’. Ruim 60 leden doen mee. Inmiddels gaven bijna 14.000 huurders hun mening.

Huurders goede en betaalbare huisvesting bieden. Maar ze óók een gevoel van thuis geven. Voor veel corporaties wordt dit laatste steeds belangrijker. We zien het begrip ‘een fijn thuis voor huurders’ bij veel van onze leden terug komen in hun ondernemersstrategie. Maar ook in het kader van de toenemende problemen in kwetsbare wijken, is het thuisgevoel van huurders een belangrijke indicatie van hoe een wijk of buurt ervoor staat. Voelen huurders zich thuis in hun woning en buurt? Waar wordt dit door bepaald? En zien zij hierbij een rol voor hun corporatie? 

Het onderzoek geeft beteke­nis aan het begrip thuis en geeft inzicht in de rol die huurders zien voor hun corporatie om zich thuis te laten voelen. Via een korte online vragenlijst bevragen we huurders over thema’s als de woning, de buurt en wat de corporatie kan doen om het thuisgevoel te verbeteren (denk aan vrijheid voor woningaanpassingen, onderhoud van de woning of betaalbaarheid).

Met ruim 60 deelnemende corporaties ontstaat een representatief beeld over wat thuis betekent. Dit vertalen we naar een sectorrapport dat we in mei presenteren. Ook geeft dit onderzoek input voor het thema leefbaarheid binnen de brancherapportage van de Aedes-benchmark.

Ook interessant