Wat betekent privacybescherming voor jou?

Ik wil je even een casus voorleggen. Meneer en mevrouw Incognito wonen in een sociale huurwoning. In 2019 ontvangen zij een brief van de Belastingdienst. In de witte envelop, niet de blauwe. Mevrouw Incognito opent de envelop. Het betreft een mededeling. Dat hun corporatie een huishoudverklaring heeft opgevraagd. Om na te gaan of zij hun huur extra mag verhogen. In de verklaring staat uit hoeveel personen hun huishouden bestaat. En of hun gezamenlijke inkomen van 2017 wel of niet boven een bepaalde grens uitkomt. Meneer en mevrouw vragen zich af of dit zomaar mag? De nieuwe privacywet is toch vorig jaar nog ingegaan!

Bij wet geregeld. Case closed?
Ja, dat mag. Om de privacy van huurders zo min mogelijk te schenden, is in de wet opgenomen dat de verhuurder een huishoudverklaring kan opvragen. Het exacte gezamenlijke inkomen wordt hierin niet vermeld. Alleen binnen welke inkomenscategorie dit inkomen valt. Case closed zou je denken. Meneer en mevrouw Incognito zien het toch net iets anders. In hun beleving voelt het aan als een schending van hun privacy. Ze zijn bang dat hun gegevens op straat komen te liggen. In verkeerde handen belanden. Dan herinnert mevrouw Incognito zich dat de corporatie het van tevoren heeft aangekondigd. Dat ze die verklaring zou opvragen. Ze lezen nog eens het privacybeleid van de corporatie. En komen tot de conclusie dat de corporatie dit wel goed geregeld heeft. Zeker met de nieuwe AVG waardoor de regels omtrent omgang met persoonsgegevens nog strenger zijn geworden.

AVG
AVG, oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toen bekend werd wanneer de nieuwe privacywet inging, heeft KWH de nodige voorbereidingen getroffen. Net als corporaties moesten ook wij ons privacybeleid nog eens goed onder de loep nemen. Ik bedoel, we namen het omgaan met persoonsgegevens natuurlijk al serieus. Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn als het gaat om andermans eigendom. Persoonlijke gegevens in dit geval. Die terechte angst van de familie Incognito is heel herkenbaar. Net zoals ik niet wil dat mijn gegevens zomaar ergens terechtkomen, wens ik dat een ander ook niet toe. Persoonlijk vind ik het daarom extra belangrijk om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens.

Verantwoord
Verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Maar ook met respect. Er zijn huurders zoals de familie Incognito die op de hoogte zijn van het privacybeleid van hun corporatie. Laten we echter niet vergeten, lang niet alle huurders zijn hiervan op de hoogte. En weten niet dat hun corporatie hun gegevens mogen gebruiken voor het doen van onderzoek. Zónder ze vooraf te informeren. Aangezien dit wettelijk niet verplicht is. Een huurder mag natuurlijk wel altijd weigeren mee te werken aan onderzoek. Ik denk dan ook drie keer na wanneer het aankomt op verwerking van persoonsgegevens. Wat vind jij? Wat betekent privacybescherming van huurders voor jou in de praktijk? En – dit vraag ik even met de stoute schoenen aan – doe je voldoende als het aankomt op veilig verwerken van persoonsgegevens?