Veel gestelde vragen

over het nieuwe KWH-Huurdersonderzoek

Met ons huurdersonderzoek krijgen corporaties inzicht in hoe huurders hun corporatie en haar dienstverlening waarderen. Dit jaar vernieuwen en verbeteren we het Huurdersonderzoek. Waarom we dit doen en wat dit voor jou betekent, lees je terug in deze FAQ. We vullen de vragen en antwoorden op deze pagina steeds aan. Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel hem via het contactformulier.    

Waarom vernieuwen we het onderzoek? 

Corporaties hebben steeds meer behoefte aan concreet inzicht in hoe huurders de corporatie en haar dienstverlening waarderen. Met dit inzicht willen corporaties sturen op hoe en waar ze het beter kunnen doen voor huurders. Ook willen corporaties hun onderzoeken flexibel kunnen inrichten om ze volledig aan te laten sluiten op hun processen. Daarbij is het belangrijk dat alle huurders mee kunnen doen met het onderzoek.. 

Met het nieuwe KWH-Huurdersonderzoek spelen we in op deze behoeften. Dat doen we onder andere met:

 • kortere en makkelijk leesbare vragenlijsten die huurders eenvoudig online of samen met een enquêteur telefonisch kunnen invullen
 • vragenlijsten die precies aansluiten bij het proces van je corporatie en tussentijds eenvoudig aan te passen zijn
 • vragenlijsten die huurders kort na de dienstverlening ontvangen, zodat corporaties snel concrete huurdersinzichten terugkrijgen
 • een nieuw Mijn KWH waarin je alles rondom jullie onderzoeken makkelijk regelt
 • een nieuw KWH-Klantvizier, waarin je alle data vanuit de huurdersonderzoeken snel en overzichtelijk ziet en kunt gebruiken.

Hiermee blijft het KWH-Huurdersonderzoek aansluiten bij de veranderende opgave en context van corporaties en brengt het onderzoek de stem van huurders nog duidelijker binnen bij corporaties.

Wat verandert er vooral aan de vragenlijsten? 

 • Alle vragen zijn geschreven in begrijpelijke taal in samenwerking met Bureau Taal en Stichting ABC.
 • Nieuwe inhoud en opzet vragenlijst Algemene dienstverlening.
 • Twee nieuwe vragenlijsten voor Onderhoud die goed aansluiten bij verschillende soorten onderhoud.
 • Aangescherpte inhoud vragenlijsten Nieuwe huurders, Reparaties en Vertrokken huurders.
 • Woning zoeken vervalt als apart onderdeel. Vragen hierover kun je kiezen in de vragenlijst Nieuwe huurders.
 • Keuze uit kant en klare vragenlijsten tot en met zelf samen te stellen vragenlijsten.
 • Meer momenten om vragenlijsten aan te passen.

De vergelijkbaarheid van vragen blijft veelal mogelijk. De vragen zijn herschreven, maar veel vragen meten in essentie hetzelfde. In de vragenlijst Algemene dienstverlening is inhoudelijk veel veranderd, waardoor vergelijken niet echt meer mogelijk is. We maken een overzicht van de vergelijkbare vragen, zodat je hier inzicht in krijgt. 

Wat verandert er vooral in Mijn KWH?

 • Makkelijk je vragenlijsten samenstellen met keuze uit 3 type vragenlijsten, die je vervolgens naar wens op maat maakt met vragen uit een uitgebreide vragenbibliotheek of met eigen vragen.

Vanaf juni 2022:

 • Makkelijker aanleveren van huurdersgegevens, ook automatisch.
 • Signaalmails op maat in te stellen.
 • Uitgebreider gebruikersbeheer.
 • Onderzoeken op andere thema’s regelen via Mijn KWH. 
 • Vragenlijsten en uitnodigings-email in eigen huisstijl mogelijk.

Wat verandert er vooral in het KWH-Klantvizier? 

 • Gebruiksvriendelijker en toekomstbestendige rapportagetool.
 • Helder inzicht in de waardering van huurders op alle stappen in de klantreis van jullie processen.
 • Nieuwe functionaliteiten zoals tekstanalyse van open antwoorden voor extra sturingsinformatie uit deze belangrijke bron van inzichten.
 • Meer mogelijkheden voor het maken van analyses.
 • Toegang tot onderzoeksdata van onderzoeken op andere thema’s, bijvoorbeeld schoonmaak of imago.
 • Koppelingen met andere databronnen.

Wat kan ik wanneer verwachten?

Grofweg ziet de planning er als volgt uit:

 • Nieuwe vragenlijsten bekend: half oktober
 • Vragenlijsten samenstellen: half oktober- begin december
 • Deel 1 Mijn KWH live: januari 2022
 • Deel 2 Mijn KWH live: juni 2022
 • Vernieuwen KWH-Klantvizier: vernieuwing start in 2022