Susanne Stouten nieuwe directeur-bestuurder

Susanne Stouten start per 22 augustus 2022 als directeur-bestuurder bij KWH. Susanne brengt met haar kennis over de leefwereld van huurders aangevuld met een brede blik op sectorniveau de juiste ervaring mee om samen met KWH en de leden te werken aan een fijn thuis voor huurders.

Susanne Stouten begon haar werkende leven in de wijk, in contact met de huurders. Zowel met bewonerscommissies, huurdersorganisaties als met individuele huurders tijdens ingrijpende renovatieprojecten. In de jaren die volgde heeft zij intensief samengewerkt op alle niveaus, van huurders en bewonerscommissies tot bestuursniveau. Ze heeft daarbij kleine en grote teams aangestuurd. Deze ervaring bij de corporatie heeft ze uitgebreid door bij Aedes aan de slag te gaan als senior programmaleider. In de afgelopen vijf jaar was ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis- en innovatieprogramma’s, waaronder de Vernieuwingsagenda, het regionaal traject opgaven en middelen, en het programma Innovatie en Corporatie van de Toekomst. De ervaring met en kennis over de leefwereld van de huurder heeft ze daarmee aangevuld met een brede blik op sectorniveau. Ze heeft daarbij een groot netwerk opgebouwd, bestaande uit corporatiebestuurders en partnerorganisaties door het hele land.

Het spreekt Susanne erg aan dat KWH het huurdersperspectief centraal zet en corporaties faciliteert in de beweging naar een huurdergedreven organisatie door relevante onderzoeken, kennisdeling en inspiratie.

De Raad van Commissarissen en de medewerkers van KWH hebben er veel vertrouwen in dat Susanne de juiste persoon is om met KWH en de leden samen te werken aan een fijn thuis voor huurders.