Wat is de rol van corporaties bij het thuisgevoel?

Resultaten sectoronderzoek Thuis

Ruim 15.000 huurders van 61 KWH-leden gaven hun mening over het thema thuis in ons sectoronderzoek. Het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten zijn bekend. Eind mei verschijnt het sectorrapport met daarin alle resultaten, tot die tijd delen we alvast regelmatig wat interessante uitkomsten.

In de eerdere factsheets zijn we ingegaan op in welke mate huurders zich thuis voelen, voor wie zij een rol zien weggelegd en wat huurders van hun woning en buurt vinden als het gaat om je thuis te voelen. In deze laatste factsheet: waar zit volgens huurders de rol van de corporatie als het gaat om de huurder zich meer thuis te laten voelen. Vinden zij dat de corporatie zich het beste kan focussen op bijvoorbeeld het bieden van een goede woning om het thuisgevoel te vergroten? Of juist op de buurt? Volgens vier op de tien huurders kan de corporatie zich het beste focussen op het bieden van een goede woning. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed onderhouden en betaalbare woning. Een kwart geeft aan dat de focus op de buurt en leefbaarheid zou moeten liggen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een schone, veilige, mooie en goed onderhouden buurt. Nagenoeg een kwart van de huurders vindt dat de corporatie het beste kan zorgen voor persoonlijke aandacht voor haar huurders. Bijvoorbeeld door te zorgen voor persoonlijk contact waardoor je als huurder makkelijker met je problemen ergens terecht kan. Bijna een op de tien huurders vindt dat de corporatie zich moet focussen op een beter sociaal netwerk. Bijvoorbeeld door middel van een buurthuis en/of te zorgen voor een goede mix aan bewoners in de buurt. In onderstaande graphic de resultaten:

Over het Sectoronderzoek Thuis
Een fijn huis in een prettige omgeving. Waar je je thuis voelt. Dat is belangrijk voor veel mensen. Zeker in deze tijd waar we door de Coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen. Voelen huurders zich thuis in hun woning en buurt? Waar wordt dit door bepaald en zien zij hierbij een rol voor hun corporatie? Dat is wat wij onderzochten in het sectoronderzoek. Het onderzoek geeft beteke­nis aan het begrip thuis en geeft inzicht in de rol die huurders zien voor hun corporatie om zich thuis te laten voelen. Via een korte online vragenlijst hebben we huurders bevraagd over thema’s als de woning, de buurt en wat de corporatie eventueel kan doen om het thuisgevoel te verbeteren.

Sectorrapport ontvangen?
Alle deelnemende corporaties ontvangen in april de belangrijkste resultaten van hun eigen huurders in een factsheet. Daarnaast is er voor geïnteresseerde deelnemende corporaties ook een uitgebreider rapportage beschikbaar. Het algemene sectorrapport verschijnt in mei. Wil je dit sectorrapport kosteloos ontvangen? Vul dan het formulier hiernaast in.

Meer inzicht in de woonbeleving van jullie huurders?
Met dit sectoronderzoek Thuis geven we een beeld van hoe huurders zich thuis voelen en wat dit bepaalt. Wil je als corporatie meer concreet inzicht in hoe jullie huurders de woning en de buurt ervaren? Ons onderzoek Woonbeleving geeft je dit inzicht. Dit onderzoek levert het volgende op:

  • Inzicht in verbeterpunten van de woning en woonomgeving
  • Het gericht en onderbouwd opstellen van programma’s voor investeringen in onderhoud, renovatie en/of leefbaarheid.
  • Inzicht in verschillen in woonbeleving per wijk/complex.
  • Verdieping op het onderdeel ‘kwaliteit van de woning’ in de Aedes benchmark
  • Het vergelijken van de resultaten met die van andere corporaties en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier

Ook interessant