Onderzoeker Erdinc: onderzoek wordt flexibeler en eenvoudiger

Erdinc Uskalelier is onderzoeker bij KWH. Hij vertaalt de vraag vanuit corporaties naar concreet onderzoek, begeleidt het proces én voert analyses uit. Ook is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Nieuwe Huurdersonderzoek. Maar wat doet hij precies als onderzoeker bij KWH en hoe kijkt hij naar de vernieuwing?

Hoe ziet een gemiddelde werkdag als onderzoeker bij KWH eruit?
Mijn dag begint altijd met het beantwoorden van de ad hoc vragen rondom het huurdersonderzoek. Dit kunnen heel veel verschillende vragen zijn; van hoe specifieke data uit het Klantvizier kan worden gehaald, tot aan vragen over aanvullende analyses. Daarna kijk ik naar de stand van zaken van de maatwerkonderzoeken die er lopen. Afhankelijk van de fase waarin het onderzoek zich bevindt, stel ik de vragenlijst op, bekijk ik de respons en bespreek dit met de corporatie, of ga ik aan de slag met de analyses en het rapport. De laatste tijd ben ik daarnaast erg druk met het Nieuwe Huurdersonderzoek. Daarbij zijn er veel overleggen geweest met corporaties, onze onderzoekspartner en met collega’s intern. Kortom, er komen veel verschillende werkzaamheden voorbij op een gemiddelde werkdag!

Waar ben je vooral mee bezig als het gaat om de vernieuwing van het Huurdersonderzoek?
Ik houd mij vooral bezig met de vernieuwing van de vragenlijsten. Hoe zorgen we ervoor dat we met onze nieuwe vragenlijsten nog beter aansluiten op de informatiebehoefte van de corporatie? Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe vragenlijsten logisch en makkelijk in te vullen zijn voor de huurders?

Wat gaan corporaties er straks van merken?
Meer flexibiliteit in het proces. Als corporatie krijg je straks nog meer ruimte om een vragenlijst op maat te maken. Ook het aanpassen van de vragenlijsten en alle overige handelingen in Mijn KWH, denk aan het aanleveren etc. gaat makkelijker worden. Verschillende gesprekken met corporaties hebben input gegeven om het nieuwe Mijn KWH intuïtiever te maken. 

We hebben veel input bij leden opgehaald voor het vernieuwen van het onderzoek. Welke input van leden was voor jou een ‘eyeopener’?
Veel zaken die voor ons logisch leken, omdat we er al een tijd mee werken, zijn niet voor iedereen helemaal logisch. Bijvoorbeeld hoe Mijn KWH is ingericht. Daarnaast heb ik ook veel mooie input gehoord wat er nog in de vragenlijst mist en waar het allemaal voor wordt gebruikt.