Makkelijke en begrijpelijke vragen

Inclusief onderzoek belangrijk uitgangspunt bij vernieuwing

We willen een zo groot mogelijke groep huurders bereiken met onze onderzoeken. Belangrijk is dus dat de vragenlijsten voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Daarom worden de vragen op dit moment getoetst door de Stichting ABC, een stichting van en voor laaggeletterden. Zij beoordelen de vragen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Als de vragenlijsten straks geprogrammeerd zijn, dan vragen we ook aan huurders om ze te testen.

Digitoegankelijk
Een andere ontwikkeling is het digitoegankelijk maken van de vragenlijsten. Digitoegankelijk gaat over het toegankelijk maken van websites en apps voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Er is een standaard ontworpen voor digitale toegankelijkheid. Hierin staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites en apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Die eisen zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking. Volg je die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden. Bij de nieuwe online vragenlijsten gaan we deze standaard zoveel mogelijk toepassen zodat respondenten de vragenlijsten zo makkelijk mogelijk kunnen invullen. Daarnaast blijven we huurders ook bellen om de vragenlijst telefonisch in te vullen. Daarmee bereiken we ook de doelgroep die niet via de digitale weg mee willen of kunnen doen.

De nieuwe vragenlijsten ontvangen jullie uiterlijk begin september.