Klantrede 2019: Nederland klantgerichter

Tips en inzichten voor een klantgerichte organisatie

De grote vraag is wat ervoor nodig is om als organisatie succesvol te zijn in de hedendaagse kenniseconomie. Hoe houden we verbinding met onze klanten en betrekken we ze bij onze uitdagingen? Hoe gaan we om met het almaar groeiend netwerk aan stakeholders die ons aanspreken op de maatschappelijke verantwoordelijkheden, terwijl die soms botsen met de belangen van de aandeelhouders of de klanten? Hoe zorgen we dat we als organisatie een omgeving bieden aan de medewerkers om continu te leren en zich voortdurend te ontwikkelen?

Klantrede 2019

Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in de ‘Klantrede 2019’, een initiatief van coöperatieve organisatie H3ROES in samenwerking met onderwijsinstelling Avans+. De adviezen uit deze rede zijn samengevat in vijf onderdelen, variërend van cultuur tot data en digitalisering. In totaal geven de samenstellers van de marketingboodschap twaalf tips om je voordeel mee te doen en collega’s, partners en klanten mee te inspireren.

Naar de Klantrede 2019: