Huurders hebben voorkeur voor telefonisch contact

Resultaten sectoronderzoek Digitalisering

Huurders geven de voorkeur aan de telefoon als contactkanaal met hun corporatie. Dat is één van de uitkomsten uit ons sectoronderzoek Digitalisering. Bijna 9.000 huurders van 81 KWH-leden gaven hun mening over dit thema. Het onderzoek is inmiddels afgerond, de resultaten zijn bekend. Begin oktober verschijnt het sectorrapport met daarin alle resultaten, tot die tijd delen we alvast wat interessante uitkomsten.

Hoe hebben huurders bij voorkeur contact?
Deze week bekijken we op welke manier huurders in het algemeen graag contact hebben met hun corporatie. Doen zij dat het liefst digitaal of gebruiken huurders graag traditionele contactkanalen? En is het voorkeurskanaal afhankelijk van de contactreden? Twee derde van de huurders (67%) geeft aan graag telefonisch contact te hebben. Daarnaast is ook e-mail een populair contactkanaal: 56% van de huurders heeft graag contact via e-mail contact met hun corporatie. Op de derde plaats zien we dat één op de drie huurders (33%) zaken graag direct met een corporatiemedewerker bespreekt. Verder zien we dat WhatsApp ook terrein wint als contactmiddel tussen huurders en corporaties: één op de vijf huurders (19%) wisselt graag via WhatsApp informatie uit met hun corporatie. Op een gedeelde vijfde plaats staan contact via chat op de website en contact via een huurdersportaal (8%). Op sectorniveau zijn apps van corporaties (7%) en sociale mediakanalen (1%) het minst geliefd onder huurders.

Telefoon als contactkanaal om acute zaken te regelen
Wanneer we inzoomen op specifieke contactredenen zien we dat huurders met name de telefoon oppakken om acute zaken te regelen. Zo meldt 54% van de huurders een reparatieverzoek het liefst via de telefoon en wordt overlast door 46% van de huurders bij voorkeur telefonisch gemeld. Digitale contactkanalen worden daarentegen voornamelijk gebruikt voor officiëlere zaken, zoals bij contact over het betalen of opzeggen van de huur. Deze zaken bespreken huurders namelijk het liefst via e-mail (46% en 40%). Iets wat huurders graag persoonlijk met een medewerker afhandelen is ontevredenheid over de corporatie: bijna een kwart van huurders (23%) bespreekt dit graag direct met een medewerker. 

 

Op 7 oktober publiceren we het rapport met alle resultaten.