Gebruikerservaringen gevraagd!

De vakantie staat voor de deur. Die vakantie waar we misschien wel meer dan ooit naar verlangen. Maar voordat we daadwerkelijk op plaats van bestemming zijn, moeten er nog veel keuzes gemaakt worden. Gaan we richting het zuiden, of dit jaar een keer in eigen land. Wordt het kamperen of toch dat leuke huisje... Een keuze maken is soms lastig, zeker als er zoveel mogelijkheden zijn. Waarschijnlijk betrek je voorkeuren van je gezinsleden en recensies van anderen erbij. Hoe vonden zij dat hotel? Welk restaurant mogen we niet missen? Al die gebruikerservaringen kunnen je goede input geven bij de keuzes die op je pad komen. Kortom; hartstikke nuttig, al die ervaringen! En corporaties, hoe betrekken zij de ervaringen van hun ‘ervaringsdeskundige’ bij de keuzes waar ze voor staan?

Grote opgaves
Woningcorporaties staan voor een aantal grote opgaves. Zo moeten ze de komende jaren een groot aantal woningen verduurzamen, moeten woningen betaalbaar blijven, binnen een omgeving waarin het prettig wonen is voor iedereen. Daarnaast hebben zij te maken met stijgende bouwkosten en lastenverzwaring door de overheid. Tel daarbij een vergrijzende bevolking en de instroom van kwetsbare doelgroepen in de sociale huisvesting op. Het resultaat: een ingewikkeld vraagstuk waarbij het meteen duidelijk is dat er geen kant- en klare oplossingen zijn. En waarin keuzes gemaakt moeten worden. Maar wat als je ook huurders betrekt bij deze vraagstukken? Kunnen zij je verder helpen om een scherper beeld te krijgen van wat echt nodig is?

Vitale coalities
Laten we het thema leefbaarheid als voorbeeld nemen. We zien dat zwakkere wijken de laatste jaren steeds zwakker worden. In deze wijken bevinden zich vaak veel sociale huurwoningen. In die woningen wonen relatief veel mensen met uiteenlopende problemen. Werkloosheid, psychische problemen, geldzorgen. Het zijn buurten waar mensen zich onveiliger voelen en waar de overlast toeneemt. Er zijn vaak meervoudige complexe vraagstukken in de wijk, die een multidisciplinaire aanpak vragen. Het vraagt een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, zorg, welzijn, woningcorporatie en andere partners in het sociaal domein. Een flinke uitdaging voor al deze partijen om in vitale coalities samen te werken.   

Het goede gesprek
Sinds kort heeft Aedes een tool laten ontwikkelen die corporaties helpt bij die samenwerking met al die partijen. De zogenaamde veerkrachtkaarten. De kaarten maken per gemeente inzichtelijk waar veel kwetsbare mensen wonen en waar dit samengaat met een toename van overlast of onveiligheid. Met behulp van de kaarten kunnen corporaties in gesprek met partners in het sociaal domein én met bewoners, om samen te bepalen wat een wijk nodig heeft. De veerkrachtkaarten zijn een mooi startpunt voor het goede gesprek over de kracht en kwetsbaarheid van een wijk.

Een extra dimensie
De veerkrachtkaarten zijn gebaseerd op drie bronnen: CBS-cijfers, de Leefbaarometer en de WoonZorgwijzer. De kaarten tonen de huidige situatie en ontwikkeling van de veerkracht in de wijk. Mag ik er een extra dimensie aan toevoegen? Die van de ‘gebruiker’; de huurder dus in dit geval. Want wie kan beter aangeven dan de gebruiker zelf welk complex verbeterd kan worden of wat goed gaat in de wijk? Vergelijk het met al die recensies die je leest voordat je op vakantie gaat; het liefst wil je toch van iemand die er geweest is weten hoe hij het heeft ervaren?

Representatief tot op complexniveau
Door onderzoek te doen onder huurders krijg je nog gerichter in beeld waar het thuisgevoel precies onder druk staat. Met een Woonbelevingsonderzoek is het zelfs mogelijk tot op complex-niveau inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Wat vinden huurders bijvoorbeeld van de kwaliteit van de woning? Voelen ze zich veilig in hun wijk en complex? Zijn er contacten in de wijk? Naast het online ophalen van deze gegevens bellen we ook met veel aandacht bewoners op. De gebruikerservaringen van huurders helpen bij het nemen van vastgoedbeslissingen of bij het opstellen van wijkplannen. Dat horen we terug van corporaties die het onderzoek inmiddels uit hebben laten voeren. De huurder als gids. Het zorgt ervoor dat maatschappelijk geld en interventies gerichter ingezet kunnen worden.

Tot na de zomer?
Heb je de keuze al gemaakt waar je deze zomer naartoe gaat? Dan wens ik je een hele fijn vakantie! En graag ontmoet ik je na de vakantie bij één van onze bijeenkomsten. Zo staat op 30 september onze Bestuurdersbijeenkomst ‘Verduurzamen als wijkkracht’ op de agenda. Vanuit een mooi en veelzijdig programma staan we deze middag stil bij de kansen én de dilemma’s op dit thema. En in het najaar zoomen we tijdens een Inspiratiesessie verder in op het thema Digitalisering; wat kunnen we leren vanuit de resultaten van het grootschalige sectoronderzoek dat we momenteel uitvoeren onder 80.000 huurders op dit thema? Hou onze agenda vooral in de gaten!