Eenzaamheid? Vergeet de jongere huurders niet

Opvallende toename eenzaamheid onder jongeren tijdens Coronacrisis

Bij meerdere corporaties zagen we de afgelopen tijd mooie initiatieven ontstaan om eenzaamheid onder huurders tegen te gaan. Zo werden er belteams gevormd om vooral oudere huurders te bellen om een praatje te maken. Uit onderzoek blijkt echter dat het lang niet alleen oudere huurders zijn die zich eenzamer voelen. De toenemende eenzaamheid onder jongeren blijkt opvallend groot.

In ons onderzoek onder ruim 11.000 huurders vroegen we huurders in hoeverre zij zich eenzamer voelen door de Coronacrisis. Gemiddeld 18% van de huurders geeft aan zich eenzamer te voelen door de Coronacrisis. Wellicht dat de eerste gedachte is dat dit vooral onder de oudere huurders voorkomt, maar dat is niet het geval. Jongeren (18-34 jaar) voelen zich samen met de mensen van 80 jaar en ouder eenzamer. De beperkende maatregelen van niet met vrienden kunnen afspreken, geen terrasje kunnen pikken etc. lijkt hun extra hard te raken.

Ik voel me eenzamer door de Coronacrisis: verschillen tussen leeftijden

 

Wat deze resultaten laten zien, is dat de focus niet alleen op de oudere huurders moet liggen, maar dat er ook zeker aandacht moet zijn voor de jongere huurders. Vanuit ander onderzoek weten we dat rond de 40% van de huurders dit zeker op prijs zou stellen. Dus de tip aan corporaties: maak niet alleen een praatje met ouderen, maar bel ook eens wat jongere huurders!

Ook interessant