Dit zeggen onze leden

Vernieuwing Algemene dienstverlening en Onderhoud

Wat versta jij exact onder onderhoud? Wat zijn jouw drie tips om dit onderdeel van het onderzoek te verbeteren? En wat wil je precies weten over het contact met je huurders? Drie willekeurige vragen die we onze leden voorlegden.

Bij de vernieuwing van het onderzoek betrekken we onze leden zo veel mogelijk. Dit is essentieel om te komen tot onderzoek dat optimaal aansluit op de praktijk. Zo zijn we gestart met een aantal (online) ledenbijeenkomsten rondom de thema’s onderhoud en algemene dienstverlening. Wat waren de belangrijkste tips die we kregen?

Tips vanuit onze leden

  • Betrek uitvoerende partijen van corporaties erbij en neem partijen mee in wat we willen vragen.
  • Snelheid: kort na het onderhoud enquêteren
  • Eenvoudige vragen (makkelijke woorden, korte zinnen), dat maakt het laagdrempelig
  • Korte vragenlijst
  • Duidelijkheid waar de enquête over gaat
  • Bied een mystery guest aan of Luisterpanel bij onderzoek
  • Duidelijkere vragen (in de zin van dat mensen de vragen niet verkeerd gebruiken en invullen)
  • Kort een paar vragen en de optie geven om uitgebreider antwoord te geven

Een korte impressie van het gesprek over onderhoud met onze leden:

Vervolg
De input van deze sessies gebruiken we om de vragenlijsten en het proces van onderzoek op deze twee onderdelen te vernieuwen. Ook daarbij denken de twee werkgroepen mee. We verwachten in juni de vernieuwingen in de vragenlijsten te kunnen delen. De nieuwe vragenlijsten nemen we in gebruik vanaf het onderzoeksjaar 2022.