Digitaal contact met hun corporatie; wat vinden huurders daarvan?

Grootschalig sectoronderzoek

Meer dan 80 corporaties nemen deel aan een grootschalig sectoronderzoek rondom digitalisering. Bij dit onderzoek dat we exclusief uitvoeren voor onze leden vragen we hun huurders naar hun mening en behoeftes rondom digitaal contact. Inmiddels hebben bijna 80.000 huurders een vragenlijst ontvangen.

Een vraag stellen via e-mail, informatie opvragen via webchat, een spoedreparatie via WhatsApp doorgeven, of overlast melden via een huurdersportaal. De digitale mogelijkheden zijn voor huurders (bijna) eindeloos. Een goede digitale dienstverlening kan veel voordelen opleveren, voor zowel de huurder als de corporatie. Bij steeds meer corporaties staat het optimaliseren van hun digitale dienstverlening dan ook hoog op de agenda.

Maar wat vinden huurders hierbij belangrijk? Welke online kanalen hebben hun voorkeur? En hoe stimuleer je ze om er ook daadwerkelijk gebruik van te maken? Vanuit de antwoorden die huurders invullen, ontstaat een landelijk beeld. Dit vertalen we naar een sectorbrede rapportage. In oktober verschijnt dit sectorrapport. Later dit najaar organiseren we een inspiratiesessie rondom dit thema.