Woonruimteverdeling: op weg naar een toekomstproof model

20.000 woningzoekenden spreken zich uit

‘Ik sta al tien jaar ingeschreven voor een woning en nog steeds ben ik niet aan de beurt.’ ‘Ik heb inmiddels twee kinderen en mijn flat wordt te klein. Maar hoe kom ik snel aan een nieuwe woning?’ Twee willekeurige woningzoekenden aan het woord. Als woningzoekende is het vaak lastig om aan een passende woning te komen. Door een tekort aan huurwoningen lopen zoektijden op. Doorstroming is niet of nauwelijks mogelijk. Ook in de particuliere huursector is het aanbod immers schaars. De gevolgen zijn steeds meer zichtbaar: 30-jarigen die nog bij hun ouders wonen, gezinnen in veel te kleine woningen, of senioren in een woning die niet meer past bij hun levensfase. Hoe kan dit anders, waar hechten woningzoekenden veel waarde aan en hoe kan de dienstverlening van corporaties hier goed op aansluiten? In een onderzoek dat we uitvoeren voor Woning In Zicht gaan we op zoek naar antwoorden.

Al jaren is er schaarste op de markt van sociale huurwoningen en de druk neemt alleen maar toe. Bij Woning in Zicht (WiZ) (regio Midden-Brabant) en de bestuurders van de corporaties die in dit platform zijn verenigd, is de vraag gerezen of de manier van woningen verdelen nog past bij de huidige tijd. Woningen verdelen, hoe doe je dat goed en welke (kern)waarden en uitgangspunten horen daarbij? Door onderzoek te doen onder woningzoekenden en de betrokken partijen willen zij antwoord krijgen op deze vraag. Met de uitkomsten van het onderzoek willen zij een volgende stap zetten, namelijk het bepalen van de wijze van verdelen van de toekomst.

Het onderzoek
Het onderzoek voeren wij uit onder de woningzoekenden en stakeholders van deze corporaties. Omdat het hierbij gaat om een complex vraagstuk, volstaat bijvoorbeeld alleen een vragenlijst aan woningzoekenden niet. We ontwikkelden daarom een onderzoekstraject op maat dat bestaat uit de volgende stappen:

  1. Verkennende diepte-interviews met woningzoekenden. De resultaten zorgen ervoor dat we de vragenlijst voor stap 2 met veel meer kennis kunnen maken.
  2. Onderzoek met veel open vragen onder woningzoekenden, medewerkers van corporaties en medewerkers van stakeholders.
  3. Onderzoek met gesloten vragen onder 20.000 woningzoekenden
  4. Contextmapping op een specifiek thema om nog meer te leren van wat de woningzoekende belangrijk vindt
  5. Een KWH-Luisterpanel om de laatste verdiepende vragen te kunnen stellen.

Inmiddels zijn de eerste drie stappen afgerond en starten we op korte termijn met contextmapping en het afsluitende KWH-Luisterpanel.

De resultaten
Meer over de resultaten van het onderzoek en de mogelijke gevolgen hiervan voor het woonruimteverdeelsysteem lees je dit najaar.

 

Ook interessant