Wat vinden onze huurders er eigenlijk van?

Wat vinden onze huurders eigenlijk van de website? Hoe waarderen zij het buurtbeheer? Herkennen zij onze klantbeloften? Wil je antwoord op dit soort vragen? Dan is een onderzoek op maat een mooie oplossing!

Steeds meer corporaties weten ons te vinden wanneer zij de mening van de huurder willen weten op een bepaald thema. In de laatste 3 jaar voerden we ruim 100 onderzoeken uit. Een mooie ontwikkeling die zichtbaar maakt dat corporaties huurders steeds meer centraal zetten binnen hun vraagstukken.

Een onderzoek op maat kan uitgevoerd worden op een groot aantal thema’s. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onderzoek buurtbeheer – Onderzoek over en met buurtbeheerders. Hoe ervaren huurders het buurtbeheer?
  • Behoeftepeiling dienstverlening – Onderzoek naar welke contactkanalen voor welke vragen worden gebruikt
  • Website onderzoek – Onderzoek over het gebruik van en tevredenheid over de website
  • Onderzoek seniorenbeleid – Onderzoek om meer inzicht te krijgen in waarom huurders zich niet aanmelden voor de seniorenregeling.
  • Onderzoek klantbeloften – Onderzoek om inzicht te krijgen in hoeverre huurders de klantbeloftes van de corporatie herkennen.  
  • Onderzoek schoonmaak – onderzoek om inzicht te krijgen in hoe huurders de schoonmaak in een bepaald complex ervaren.
  • Imago-onderzoek - Welk beeld hebben huurders van hun corporatie? 
  • Onderzoek duurzaamheid - Wat vinden huurders van duurzaamheid, wat doen ze er zelf aan en wat verwachten ze van hun corporatie?

Ook interessant