Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 van start

12 september 2018

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak in het kader van de Vernieuwingsagenda waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams starten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren rondom hun eigen startvraag.

De teams hebben een jaar de tijd om op een vernieuwende manier antwoord te vinden op hun vraag. De vraageigenaren zijn corporatiebestuurders die veranderingen in de sector een innovatieve draai willen geven. De procesbegeleiders zijn mensen van de drie initiatiefnemers van de challenge: Aedes, KWH en Blomberginstituut.

De kwesties
De zes teams van de Innovatiechallenge hebben ieder een eigen kwestie die ze gaan behandelen:

Team 1: Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn
Team 2: Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten        
Team 3: Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven
Team 4: Tijdelijk een fijn (t)huis
Team 5: Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
Team 6: Zwakke wijken in de greep van ondermijning

De teams zijn inmiddels gevormd. In een reeks werkateliers gaan zij samen het antwoord vinden op hun eigen startvraag. Die vraag kan in de loop van het proces veranderen door nieuwe inzichten of andere omstandigheden. De teams kunnen ook veranderen. Mensen die willen meedenken over een onderwerp kunnen zich aanmelden en teams kunnen zelf ook gericht mensen erbij vragen vanwege hun expertise.

Meer weten?
Nieuwsgierig? Kijk op www.aedes.nl/innovatiechallenge voor een overzicht van de challenge en voor de teams en de samenstelling. 

Deelname
Interesse? Neem contact op met Ivonne Couwenberg van Blomberg Instituut via couwenberg@blomberginstituut.nl of 073 – 684 25 25.