Agenda

Geen kalenderitems voor de komende periode.

Benchlearning: inspiratiesessie Reparaties

05 april 2017 10:00 - 15:30 - Centrada in Lelystad

U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan meer tevreden huurders? Dat kan met de verschillende benchlearning-activiteiten die wij bieden. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema reparaties centraal.  

Wat u deze Inspiratie-sessie kunt verwachten:

  • Inzichten in resultaten op het thema reparaties
  • Benchmarken met andere deelnemers
  • Quick wins en best practices
  • Waar kan mijn corporatie op verbeteren?
  • Hoe maak ik een verbeterplan?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor corporatiemedewerkers die binnen de corporatie verantwoordelijk zijn voor dienstverlening en huurdersbetrokkenheid in zijn algemeen, en voor medewerkers die betrokken zijn bij het proces reparaties (adviseurs, beleidsmedewerkers). We werken met een groep van maximaal 25 deelnemers. 

Van inspiratie naar doen!

Deze Inspiratie-sessie is de eerste bijeenkomst van de benchlearning-module reparaties. U kunt er voor kiezen om alleen deel te nemen aan deze bijeenkomst, of de complete module reparaties te volgen waarbij u gericht aan de slag gaat met een verbeterplan voor uw corporatie. Meer informatie hierover vindt u in de flyer van het KWH-benchlearningprogramma. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven waar u aan deel wilt nemen.

Aanmelden?

Bent u geinteresseerd? Meld u nu vast aan via dit aanmeldformulier, dan informeren we u zo snel mogelijk over de tijd en locatie. Voor KWH-leden is deelname aan KWH-Benchlearning gratis. Niet-leden vragen we een vergoeding van 250 euro voor deelname per inspiratie-sessie en 750 euro voor deelname aan een complete module. Neemt u aan meerdere modules deel, dan is de tweede module 600 euro en de derde module 500 euro. Bedragen zijn exclusief BTW.