Lid worden van KWH?

Lidmaatschap van KWH betekent lid worden van een vereniging die midden tussen de corporaties staat. U krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk van kennis en ervaring. 

Wat lid worden u biedt:

  • Toegang tot diverse onderzoeken op thema's klantwaardering, bewonersparticipatie en bedrijfsvoering. Deze onderzoeken zijn tot stand gekomen in samenwerking met corporaties, huurders en deskundigen en zijn specifiek toegesneden op corporaties.
  • Onderzoeken zijn af te stemmen op uw wensen, behoeften en lokale opgave.
  • Mogelijkheid van profilering met een uniek keurmerk.
  • Benchmarken met alle deelnemende corporaties.
  • Deelname en inzicht in de Aedes-benchmark en het Aedes Benchmark Centrum.
  • Regelmatige bezoeken van uw KWH-adviseur die meedenkt, u reflecteert op en ondersteunt bij het sturen op en verbeteren van kwaliteit en maatschappelijke prestaties.
  • Presentaties aan uw MT, DT, RvC of huurderscollectieven.
  • Deelname aan netwerk- en leeractiviteiten (veelal gratis of tegen een kleine bijdrage).
  • Toegang tot de kennisbank en het netwerk van KWH.

Geinteresseerd?

Wilt u weten wat lid zijn voor uw corporatie kan betekenen? Wij komen graag bij u langs om gezamenlijk te kijken bij welke vraagstukken KWH u kan helpen. U kunt ons bellen op 010 2210360 of stuur ons een e-mail

Samen de sector verder brengen

KWH is een Coöperatieve vereniging. Opgericht door, voor en met corporaties. KWH zet zich in om samen te bouwen aan prettig wonen. We hebben geen winstoogmerk. Lees meer over KWH.