i-Opener: spotlights op innovatie

i-Opener: spotlights op innovatie

De i-Opener is een prijsvraag voor innovatieve projecten van corporaties. De prijsvraag wil innovaties die zich richten op huurders delen én de spotlights er op zetten. Om zo andere corporaties inspiratie te bieden bij vraagstukken waar ook zij vaak voor staan. Corporaties met verrassende en/of innovatieve projecten op het thema wonen & zorg dagen we uit hun project in te sturen! De i-Opener is een gezamenlijk initiatief vanuit Aedes en KWH.

De vakjury


Juryvoorzitter Lidy van der Schaft, directeur Wonen
De Key

Jannie Komduur, beleidsmedewerker belangenbehartiging 
Woonbond
 


Anouk Corèl,
senior projectleider Platform 31


Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Sven Turnhout, directeur-bestuurder
KWH

Adriaan Vonk, manager sectorontwikkeling & innovatie Aedes

 

Portaal winnaar i-Opener 2017

Portaal winnaar i-Opener 2017

Het project ‘Majella Wonen’ waarvan woningcorporatie Portaal één van de initiatiefnemers is, heeft de innovatieprijs i-Opener gewonnen. Daarmee is dit woonproject waarbij ‘dragende’ en ‘vragende’ bewoners samen in een appartementencomplex wonen, het meest innovatieve project rondom het thema wonen & zorg. De prijs is een effectmeting van de innovatie, die laat zien wat het project precies oplevert. Initiatiefnemers Aedes en KWH willen met deze i-Opener corporaties inspireren.

Lees meer

Genomineerden bekend

De genomineerden voor de innovatieprijs i-Opener 2017 zijn bekend. De projecten van Woningstichting Domus, Laurens Wonen en Portaal zijn door de jury gekozen tot de drie meest innovatieve projecten op het gebied van Wonen en Zorg. Tijdens de Aedes Corporatiedag op 23 november kiest het aanwezige publiek de uiteindelijke winnaar.
Lees meer over de genomineerde projecten.

Thema van de prijsvraag: wonen & zorg

Thema van de prijsvraag: wonen & zorg
De i-Opener richt zich op het actuele thema wonen & zorg. Afgelopen jaren is veel veranderd op dit vlak. Zorg wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg vaker los van elkaar regelen en zij wonen langer zelfstandig. Het aantal huurders met een zorgvraag groeit. De rol van woningcorporaties verandert daardoor. Hoe kunnen corporaties hier aan bijdragen? Hoe ver gaat hun rol? Wat is nodig voor de toekomst? Deze veranderende rol van corporaties vraagt om nieuwe, innovatieve oplossingen. Daar is de i-Opener naar op zoek! 
Richtingen voor innovaties waar aan gedacht kan worden:
  • Bijzondere samenwerkingen. Bijvoorbeeld tussen woningcorporaties, verschillende (maatschappelijke) instanties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, scholen, overheden, met de buurt, samenwerkingen met huurders, enz..
  • Unieke woonvormen die ertoe bijdragen dat iemand langer zelfstandig woont
  • Woningaanpassingen om (langer) zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • Initiatieven van burgers, coöperaties samen met corporaties
  • Initiatieven gericht op een inclusieve wijk

Het proces

Het proces

1. Aanmelden innovatie

2.  Vakjury selecteert 3 favorieten vanuit inzendingen o.b.v. vastgestelde criteria  

3.  Tijdens de Aedes Corporatiedag op donderdag 23 november 2017 koos het publiek vanuit de 3 genomineerden een favoriet. Het project met de meeste stemmen won de i-Opener 2017. 

4.  De winnaar ontvangt een effectmeting en volop aandacht voor haar innovatie. In september 2018 worden de uitkomsten van deze effectmeting verwacht en gedeeld.