ISO-certificering

Sinds 2010 zijn wij ISO-gecertificeerd. In november 2016 hebben we de certificering weer verlengd tot en met december 2019. Een belangrijke mijlpaal waar we trots op zijn. Het geeft aan dat ons interne kwaliteitsmanagementsysteem op orde is, maar belangrijker nog, dat alle medewerkers werken volgens het vastgestelde beleid, de afgesproken processen en gebruik maken van relevante registraties.

ISO 9001:2015 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Het KMS is een systematiek die de organisatie gebruikt om producten of diensten te leveren waar klanten tevreden mee zijn. Het opzetten van een KMS is niet voldoende om te komen tot een continue verbetering van de resultaten, daarvoor moet het systeem ook daadwerkelijk worden gebruikt, worden onderhouden en voortdurend worden gemonitord. 

De auditor gaf aan KWH als een lerende organisatie te zien, die niet alleen kwaliteit uitdraagt onder haar leden, maar ook zelf de drive heeft om kwaliteit  te leveren. Dat is goed terug te zien in onze houding en gedrag en ook in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dat is natuurlijk goed om te horen van een externe die in korte tijd zich een beeld moet vormen van een hele organisatie. In het rapport heeft de auditor ons een aantal waardevolle aanbevelingen aangereikt waar we komend jaar mee aan de slag gaan. Want werken aan kwaliteit is een continu proces, niet alleen voor onze leden, maar ook voor ons. 

 

ISO-certificaat