Van inzicht naar beweging

Het huurdersonderzoek geeft mij goed inzicht in hoe huurders onze dienstverlening waarderen. Maar nu? Hoe kom ik verder? Waar en hoe kan ik stappen maken? Hoe komt mijn organisatie verder in beweging? Voor veel corporaties lastige dilemma’s. Eenduidige, pasklare oplossingen zijn er vaak niet. Een integrale benadering is noodzakelijk. Met een op maat programma bieden wij corporaties de juiste tools om naar een concrete doelstelling toe te werken. 
 

Een programma op maat voor uw specifieke vraagstuk

Een programma op maat leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld de volgende vraagstukken:
  • Hoe werken we aan een huurdergedreven organisatie?
  • Welke verwachtingen hebben huurders precies binnen de verschillende processen?
  • Hoe laad ik mijn klantwaarden en hoe vertaal ik deze naar de dagelijkse werkzaamheden, zodat medewerkers huurdersgericht kunnen werken?
  • Hoe creëer ik de bewustwording bij medewerkers dat ze zelf invloed hebben op de huurderswaardering?
     

Hoe ziet een programma op maat eruit?

Nadat we samen met de corporatie de vraag hebben geanalyseerd, leggen we een zo concreet mogelijke doelstelling vast. Vervolgens stellen we het programma op dat toewerkt naar deze doelstelling. Het programma stellen we op vanuit een ontwerp gerichte benadering waarbij we gebruik maken van een brede toolbox met diverse werkvormen (de toolkit voor de ‘reis’). Bij deze werkvormen worden medewerkers en waar mogelijk huurders betrokken. Maar denk ook aan bijvoorbeeld stakeholders als aannemers. Door gezamenlijk een programma te doorlopen met op elkaar afgestemde activiteiten, kan beweging in gang gezet worden. De KWH-adviseur houdt de corporatie voortdurend een spiegel voor en begeleidt de corporatie tijdens het doorlopen van het programma.
 
 

Meer informatie?

Wilt u een volgende stap zetten en uw organisatie echt in beweging brengen? We gaan graag met u in gesprek om te kijken welke aanpak past bij uw corporatie. Neem contact op met uw adviseur of mail ons via kwh@kwh.nl