Uw eigen onderzoek?

De ervaringen van huurders van nieuwbouwwoningen ophalen? Uw klantvisie toetsen bij huurders? Input van huurders en belanghouders ophalen voor uw nieuwe ondernemingsplan? We denken graag met u mee om u via een gericht en op maat samengesteld onderzoek handvatten te geven waarmee u uw organisatie kunt verbeteren. 

Welke onderzoeken voerden we bijvoorbeeld uit? 

  • Voor diverse corporaties onderzochten we in hoeverre de huurders van nieuwbouwcomplexen tevreden waren met de dienstverlening tijdens het gehele traject van bouw tot oplevering.
  • Voor Wonen Wateringen haalden we input op bij bewoners en belanghouders voor hun nieuwe ondernemingsplan.
  • Voor Habeko Wonen toetsten we de klantvisie onder huurders. 
  • Voor diverse corporaties onderzochten de we de waardering van huurders voor renovatietrajecten. 
  • Voor een huurdersbelangenvereniging voerden we onderzoek uit naar thema's die een plek kunnen krijgen in de woonvisie en prestatieafspraken met de gemeente en corporatie.

Uw onderzoek? 

Wilt u meer weten of eens met ons sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via e-mail of via 010 2210360. We denken graag met u mee.