STEM, onderzoek huurdersrelatie

Wat kenmerkt succesvolle organisaties van de toekomst? Dat zijn organisaties die hun klanten vertrouwen geven en hen op een passende manier betrekken. Dat geldt ook voor corporaties. Een goede relatie tussen corporatie en huurder wordt dan ook steeds belangrijker. Om deze bewonersrelatie te kunnen versterken, is het belangrijk dat corporaties inzicht krijgen in wat er goed gaat en waar de relatie beter kan. STEM maakt dit mogelijk.

STEM is een nieuw onderzoek waarmee corporaties:
  • Integraal en toekomstgericht naar bewonersrelaties kunnen kijken. Niet ‘hebben we het proces goed afgehandeld’, maar ‘wat betekent dit voor de bewonersrelatie’?
  • De mening van alle huurders in beeld krijgen, ook van de ‘stille’ huurders.
  • Verbinding kunnen leggen binnen hun organisatie. Doordat het niet alleen over de dienstverlening gaat, maar juist ook over communicatie/reputatie en participatie/betrokkenheid. 
  • De succesfactoren voor een goede klantrelatie in kaart krijgen.
  • Gerichte input krijgen voor klantvisie en ondernemingsplan vanuit de huurder


Meer informatie?

In deze informatiekrant leest u alles over STEM. Wilt u meer informatie over wat STEM voor uw corporatie kan betekenen of een voorstel op maat? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 010 2210360 of via kwh@kwh.nl. 

Dit is STEM - video

Gratis STEM demo-krant

Gratis STEM demo-krant

De belanrijkste onderzoeksresultaten vanuit het STEM-onderzoek ontvang je onder andere in een gepersonaliseerde krant op je bureau. Een demo-krant ontvangen? Vraag deze hier aan.