Onderzoek Woonbeleving

Corporaties kijken bij hun strategisch voorraadbeleid vaak naar ‘harde cijfers’ als mutatiegraad, bouwjaar, leegstandscijfers en onderhoudskosten. Maar wordt de mening van de huurder ook meegenomen? Hoe beleven huurders de kwaliteit van de woning en hun woonomgeving? Inzicht hierin zorgt voor een verfijningsslag in het beleid en stelt de corporatie in staat om de euro’s in te zetten op de plekken waar ze het hardst nodig zijn. Niet alleen omdat ‘harde cijfers’ dit uitwijzen, maar ook omdat er onder huurders sprake is van een mindere woonbeleving.

Wat kunt u met de resultaten?

De inzichten vanuit het onderzoek kunt u gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw woningbezit en voor het opstarten van leefbaarheidsprojecten. Het onderzoek levert u het volgende op:

  • In één oogopslag de verschillen in woonbeleving per wijk/complex inzichtelijk.
  • Inzicht in de belangrijkste verbeterpunten van de woning en woonomgeving.
  • Het onderzoek geeft u verdieping op de score woningkwaliteit in het prestatieveld Onderhoud & Verbetering in de Aedes-benchmark.
  • De uitkomsten helpen u gericht en onderbouwd programma’s op te stellen voor investeringen in onderhoud, renovatie en/of leefbaarheid.
  • De resultaten zijn goed in te zetten voor het vergelijken met andere corporaties en het uitwisselen van ervaringen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Download dan de flyer. Interesse in het onderzoek woonbeleving? Neem dan contact met ons op via 010 2210360 of via e-mail

Demo-rapport aanvragen

Demo-rapport aanvragen

Benieuwd naar hoe u de resultaten gerapporteerd krijgt? Vraag dan een demorapport aan via e-mail.  

Uitgave woningkwaliteit huurdersoordeel

Uitgave woningkwaliteit huurdersoordeel

Nieuw in de Aedes-benchmark 2017 is het onderdeel huurdersoordeel op de kwaliteit van de woning. In deze uitgave zoomen we hier verder op in. Wat gaat er precies schuil achter het cijfer van de woningkwaliteit?

Lees meer