Onderzoek woningzoekenden

De eerste contacten tussen corporatie en potentiële huurder hebben grote invloed op de (toekomstige) relatie.  Is dit een negatieve ervaring dan staat de corporatie al met 1-0 achter. Goed dus om aandacht te hebben voor de dienstverlening vanaf het allereerste moment!  Is alle informatie over beschikbare woningen goed terug te vinden? Hoe vaak reageert men op een woning? Zijn de toewijzingsregels duidelijk? Hoe worden de bezichtigingen gewaardeerd? Met een onderzoek onder uw woningzoekenden krijgt u antwoord op deze vragen. Waardoor u de dienstverlening goed aan kunt laten sluiten op wat deze groep belangrijk vindt. 

Wat kunt u met de resultaten?

De inzichten vanuit het onderzoek kunt u gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw woonruimteverdelingssysteem. Het onderzoek levert u het volgende op:
  • Inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in de dienstverlening richting potentiële huurders
  • Bewustwording van wat deze doelgroep, die niet in het reguliere huurdersonderzoek wordt meegenomen, van u verwacht
  • Mogelijkheid om vanaf het eerste contactmoment te werken aan een duurzame huurdersrelatie

Meer informatie?

Meer informatie of interesse in het onderzoek woningzoekenden? Neem dan contact op met Gabrielle Luhrman, adviseurs KWH.

Special woning zoeken

Special woning zoeken

Hoe wordt de dienstverlening bij het zoeken naar een huurwoning gewaardeerd? In deze special geven we daar aandacht aan. Waar gaat voor deze groep het proces goed en waar is nog verbetering mogelijk? 

Lees meer