Aedes-benchmarkcentrum

Het Aedes-benchmarkcentrum is een online benchmarktool voor corporaties. Met het dashboard kunt u op toegankelijke wijze de benchmarkresultaten voor uw corporatie bekijken en analyseren. In de databank zijn alle indicatoren uit de Aedes-benchmark opgenomen. Het Aedes-benchmarkcentrum is ontwikkeld in samenwerking met KWH.

Dashboard
Het hoofddashboard in het Aedes-benchmarkcentrum geeft in één overzicht de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark van een corporatie ten opzichte van Nederland en referentiegroepen. Voor alle afzonderlijke prestatievelden (Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Beschikbaarheid & Betaalbaarheid, Duurzaamheid) van de Aedes-benchmark is ook een dashboard beschikbaar. Alle dashboards zijn te downloaden als pdf of Excel. 

Databank
In de databank zijn alle indicatoren van de Aedes-benchmark opgenomen voor alle individuele corporaties. Hiermee kunnen corporaties eigen vergelijkingen maken en zelf overzichten en grafieken samenstellen. 

Aan de slag 
Het Aedes-benchmarkcentrum is alleen toegankelijk voor corporaties die lid zijn van Aedes en/of KWH. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen werken met het systeem. Bestuurders kunnen extra inlogs aanmaken voor hun medewerkers. 

Surf naar de homepage van het Aedes-benchmarkcentrum. De Quick Start Guide (onder documenten) loodst u op overzichtelijke wijze door alle mogelijkheden van de tool. 

Vragen? Neem contact op met de helpdesk van Aedes.