Inspiratiesessie Huurdersbetrokkenheid, wat werkt (niet)?

29|09|2022 9.30 - 12.30 uur
Theater Kaleidoskoop, Nieuwkoop

Huurdersbetrokkenheid is een actueel thema waar al veel over gezegd en geschreven is. Toch zien we dat corporaties nog altijd worstelen met hoe zij bewoners op een passende manier kunnen betrekken. Dit vraagstuk is breder dan alleen de formele kant van participatie, zoals de huurdersvereniging en bewonerscommissies. De vraag zit juist ook op de informele kant van participatie; huurders betrokken laten zijn bij hun wijk/buurt. Juist de betrokkenheid van bewoners is zo cruciaal voor onder andere leefbare wijken. In deze Inspiratiesessie zoomen we in op de informele kant van participatie; we leren vanuit onderzoek, we delen ervaringen met elkaar en doen inspiratie op via best practices: wat werkt bij het betrekken van huurders?

Met op het programma:

  • Wat als we het huurders zelf vragen; in een grootschalig sectoronderzoek gaven ruim 11.000 huurders hun mening. De landelijke resultaten van het onderzoek presenteren we tijdens deze Inspiratiesessie.  Waarbij je inzicht krijgt in wanneer huurders zich betrokken voelen bij hun buurt. Of zij betrokkenheid ervaren vanuit hun corporatie en waar de kansen liggen voor corporaties om (informele) huurdersparticipatie aan te jagen.  
  • We bieden inspiratie aan de hand van een tweetal praktijkcases; wat zijn in deze cases de succesfactoren?
  • In het ervaringscarrousel staat jouw belangrijkste vraagstuk rondom informele participatie of betrokkenheid bij de buurt/wijk centraal en wisselen we hierop onderlinge ervaringen uit. Wat kun je leren van andere corporaties en hoe kun je dit vertalen naar je eigen praktijk?
  • We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch

Voor wie?
Deze Inspiratiesessie is met name interessant voor corporatiemedewerkers die binnen hun werk te maken hebben met het thema (informele) participatie en huurdersbetrokkenheid. Dat kan zijn in de rol van een beleidsmedewerker, maar ook een participatiemedewerker, een bewonersbegeleider of communicatieadviseur.

Ben je erbij?
We organiseren de bijeenkomst op donderdag 29 september van 9.30 tot 12.30 uur bij Theater Kaleidoskoop in Nieuwkoop. We sluiten hierna af met een gezamenlijke lunch. De kosten bedragen 295 euro per persoon excl. BTW voor niet-leden. KWH-leden krijgen korting en betalen 195 euro excl. BTW.

Vragen of meer informatie?
Wil je meer informatie over het programma of heb je een andere vraag over deze ochtend? Neem dan contact op met Mariëlle Boogert.

 

Aanstaande bijeenkomsten