Bestuurdersbijeenkomst

Verduurzamen als wijkkracht

30|09|2021 14.00 - 17.00 uur
Green Village, Nieuwegein

Deze bijeenkomst stond eerst gepland op 20 mei, maar is vanwege de Corona-maatregelen verplaatst naar 30 september. 

We hopen corporatiebestuurders op 30 september te ontmoeten tijdens deze Bestuurdersbijeenkomst (Tevens ALV). Wij bieden deze middag een mooi programma rondom het thema 'verduurzamen als wijkkracht'. Zowel duurzaamheid als leefbaarheid staan de komende jaren hoog op de agenda bij corporaties. Woningen moeten naar label B en richting aardgasvrij. Als je toch bezig bent in de wijk, kun je dan niet tegelijk stilstaan bij de leefbaarheid van die wijk? Zijn er slimme koppelingen mogelijk tussen verduurzamen en de aanpak van problemen rondom leefbaarheid? Vanuit een mooi en veelzijdig programma staan we deze middag stil bij de kansen én de dilemma's die hierbij komen kijken. Ook staat aan het einde van de middag de ALV op het programma waarbij we inzoomen op een aantal verenigings-thema's.

Op het programma:

Professor Derk Loorbach over de uitdagingen in de gebouwde omgeving

Professor Derk Loorbach is expert op het gebied van transities en duurzaamheid: hoe werken transities, wat houdt ze tegen en welke kant kan het opgaan? Maar ook: wat kunnen mensen, beleidsmakers, bestuurders en organisaties doen om gewenste transities naar een duurzame en rechtvaardige toekomst te versnellen? Hij onderzoekt in en met de praktijk hoe transities op gebied van energie, mobiliteit, voedsel, zorg en het financiële systeem ingezet kunnen worden om onze leefomgeving en dagelijks welzijn structureel te verbeteren. Hij pleit voor institutionele experimenten: “Er is een ander soort samenwerking nodig tussen ondernemende overheden, burgers en bedrijven. We moeten ‘vooruit leren struikelen’ om los te komen van wat niet meer werkt en in kleine stapjes de weg naar andere modellen te vinden.”

De huurder als strategisch partner

In veel plannen rondom leefbaarheid en duurzaamheid kan het huurdersperspectief actiever meegenomen worden. Want juist de huurder kan goed aangeven waar volgens hem de woning of buurt beter kan. Door een koppeling te maken van deze waardering aan gegevens van de corporaties zoals  bijvoorbeeld bouwjaar of energielabel, ontstaan kansen voor investeringsbeslissingen tot op complexniveau. Hoe zet je de huurder meer in als strategisch partner binnen je duurzaamheidsopgave en wijkaanpak? Sven Turnhout, directeur-bestuurder KWH, neemt je mee in de mogelijkheden.

Kennisuitwisseling en discussie

Deze middag is er volop ruimte voor kennisuitwisseling en discussie op thema's op het snijvlak van duurzaamheid & leefbaarheid. Met daarbij: 

  1. Duurzaamheid vanuit wijkkracht. Het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda bij corporaties. Er bestaat geen twijfel over nut, noodzaak & urgentie. Maar wiens agenda wordt daarbij eigenlijk uitgevoerd: toch met name die van de corporatie? Hoe sluit je (meer) aan op de energie, wensen en ideeën van huurders? Thijs van Mierlo, directeur bij de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners), gaat graag in gesprek over hoe je vanuit wijkkracht aan de slag kan gaan met duurzaamheidsopgaves. Community building speelt daarbij een belangrijke rol. De LSA heeft ruime ervaring met het bouwen aan actieve gemeenschappen, en hoe je betrokkenheid vanuit bewoners organiseert en faciliteert. Op basis daarvan schetst Thijs de do’s en dont’s op dit gebied.
     
  2. Duurzaam & sociaal. Bij Wonen Limburg gaan duurzaamheid en leefbaarheid (ondertussen) hand in hand. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, neemt ons mee in een aantal van hun recente projecten. Hij gaat in op de lessen die zij hebben geleerd rond het verbinden van duurzaamheid met het sociale aspect. Met daarbij een reflectie op de rol van de corporatie: welke andere rol vraagt dit van corporaties? Wie participeert in wiens proces? Ger schetst wat nodig is van bestuurders en medewerkers van corporaties.
     
  3. Duurzaam denken, duurzaam doen. "Hoe verander je gedrag?" Deze vraag staat centraal in alle werkzaamheden van Carina Wiekens, lector aan de Hanzehogeschool. Zij houdt zich onder andere bezig met gedragsverandering ter bevordering van de energietransitie. Vanuit jarenlange ervaring en onderzoek vertelt zij over hoe gedragsverandering werkt en wat in de praktijk wel en niet aanslaat. Zij deelt haar ervaringen en inzichten uit projecten waarbij ook corporaties betrokken waren. Hoe betrek je huurders bij de energietransitie? Hoe verhoudt zich dit tot de leefbaarheid van een wijk? Carina gaat hierover graag het gesprek aan.

Meer informatie en aamelden

We organiseren deze bijeenkomst op 30 september 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) bij Green Village in Nieuwegein. We sluiten de middag af met een borrel. Uiteraard volgen we de op dat moment geldende corona-richtlijnen. 

Aanmelden
De bijeenkomst is kosteloos en is toegankelijk voor bestuurders van corporaties van zowel KWH-leden als niet-leden. Aan de bijeenkomst zijn 2 PE-punten gekoppeld. Je kunt je hiernaast aanmelden voor de bijeenkomst.

 

Aanstaande bijeenkomsten