Gratis special: tips & inzichten voor een klantgericht mutatieproces

26 april 2017

Een huurder die na jaren zijn woning verlaat voor een nieuwe woning. Een andere huurder die na lange tijd op de wachtlijst zijn nieuwe woning kan betrekken. De vertrekkende en de nieuwe huurder worden vaak in één adem genoemd binnen het gehele mutatieproces. Maar feitelijk zijn het drie verschillende doelgroepen met dus ook drie verschillende behoeften: de vertrekkende huurder, de woningzoekende en de nieuwe huurder.

Het proces rondom de vertrokken en de nieuwe huurder is breed en dat betekent dus ook dat de dienstverlening daar op afgestemd moet worden. In deze special bekijken we voor deze drie groepen waar het proces goed gaat, waar nog verbetering mogelijk is. En vooral ook: wat deze huurders belangrijk vinden in de dienstverlening vanuit hun corporatie bij het vertrek uit hun woning, het zoeken naar een woning of het betrekken van een nieuwe woning.
 

Download de uitgave:


Meer analyses?
Wilt u meer analyses zien? Kijk dan hier. Wilt u meer analyses voor
uw eigen corporatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Geen lid van KWH?
Kijk dan eens naar de mogelijkheden die u bij ons heeft voor het uitvoeren van
huurdersonderzoek. U leest het in deze flyer