Huurders denken graag mee!

21 april 2017

Huurders denken graag mee, maar niet in een tijdrovende overlegstructuur. Momenteel krimpen veel huurderorganisaties en zijn de enkele nog actieve huurders vaak 50-plus, man en van Nederlandse afkomst. Dat is geen representatieve groep voor de corporatiehuurders. Verwacht wordt dat een representatieve groep huurders die meedenkt het aantal perspectieven en behoeften verbreedt, waardoor meer diverse en betere input voor beleid ontstaat. Corporaties hebben behoefte aan een grotere, representatievere groep huurders die meedenkt. Huurdersorganisaties hebben moeite nieuwe leden te vinden en merken dat ook hun achterban kleiner wordt. Het toekomstperspectief van de huidige huurdersorganisaties lijkt onzeker.

In het pilotprogramma Huurders aan de knoppen waar KWH een bijdrage aan leverde, experimenteerden huurdersorganisaties en corporaties met nieuwe vormen om huurders te laten meedenken met corporatiebeleid. Zij bedachten andere manieren om huurderinput op te halen. Soms was dit via een enquête, soms via een eenmalige brainstormsessie en soms via een tijdelijke werkgroep. Daarvoor wierven de corporatie en huurdersorganisaties actief. Opvallend was dat deze actieve werving en tijdelijke meedenkvormen ervoor zorgden dat er meer huurders waren die mee wilden denken. Ook was er meer diversiteit in samenstelling door verschil in leeftijd en geslacht.

Meer informatie en gratis download van de publicatie waarin u de eerste resultaten van het anderhalf jaar durende pilotprogramma leest: via de website van Platform 31.