KWH-Platform 2017

Op zoek naar de menselijke maat

Dichtbij durven zijn. Open en in contact met de bewoners. Betrekken van huurders bij de woning en de wijk, tot zelfs het stimuleren van zelfbeheer in coöperatieve samenwerkingsverbanden. Het zijn speerpunten in veel beleidsplannen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan als processen tegelijkertijd gestandaardiseerd en gedigitaliseerd moeten worden, omdat bedrijfslasten omlaag moeten. Hoe komen we uit die knoop, die patstelling? Daarvoor zoeken professionals in dienstverlening en participatie elkaar op. Want waarom zou je op eigen houtje het wiel moeten uitvinden? Leren van elkaar en met elkaar in beweging komen, dat is de sleutel tot een efficiënte omgang met op ons afkomende verandering!

Het KWH-Platform biedt ook dit jaar weer veel inspiratie en praktische handvatten om aan de slag te gaan met het versterken van de relatie met de huurder. Met een groep corporatieprofessionals doorloop je een jaarprogramma en kom je meerdere keren bij elkaar. De menselijke maat is het thema dat dit jaar als een rode draad door het programma loopt. Want juist dit is essentieel in een moderne servicegerichte organisatie, die geen mogelijkheid onbenut laat om de klik met haar klanten te maken.  

Programma

Get inspired! Het Platform bestaat uit vijf dagen inspiratie met verrassende gastsprekers en veel momenten om met branchegenoten te sparren. 

Het programma omvat vijf dagen met uiteenlopende bijeenkomsten. Onderwerpen die je deze vijf dagen kunt verwachten:

  • Wat betekent gastvrijheid voor jou als corporatie?
  • Service excellence
  • Inzet van vrijwilligers
  • Digitale participatievormen 
  • Inspelen op levensgebeurtenissen
  • Mensgerichte manieren om jouw team en organisatie in te richten en aan te sturen.
  • Effectief klantgericht veranderen

Inspiratiedag - maandag 15 en dinsdag 16 mei 
Net als vorig jaar is de eerste dag gericht op het loskomen uit onze dagelijkse realiteit en geïnspireerd raken door toekomstgerichte trends en ontwikkelingen. Best practices, plenaire bijdragen en echte WORKshops zijn toegankelijk voor de deelnemers aan het Platform en andere geïnteresseerden. De tweede dag is uitsluitend gereserveerd voor Platform deelnemers. We leggen de basis als het gaat om ambities die we hebben (wat gaan we doen en wat willen we bereiken?) en delen uitdagingen en ervaringen. 

Praktijkdag - donderdag 21 september 
Een hele dag in de omgeving van Utrecht, waarbij we ons laten verrassen door nieuwe manieren om klanten, cliënten, patiënten, of burgers te betrekken en bedienen in andere sectoren. Hoe doen anderen dat eigenlijk en zet dat ons aan om ook anders te denken? Meer dan andere jaren is er rust en ruimte ingebouwd om niet alleen de praktijkvoorbeelden te ontdekken, maar ook de lessen die eruit te trekken zijn echt eigen te maken.

Slotconferentie - woensdag 15 en donderdag 16 november 
Het programma hangt zoals gebruikelijk deels af van de behoeften van de deelnemers. Wel is duidelijk dat we op de zeepkist gaan met gerealiseerde projecten en opgedane ervaringen, zodat we ook in deze slotdagen leren wat bij onze collega’s heeft gewerkt en waarom. 

Voor wie?

Voor professionals die binnen hun organisatie het verschil willen maken op het gebied van dienstverlening, zeggenschap en zelfredzame participatie. Die samen met vakgenoten inspiratie willen opdoen en geleerde kennis willen implementeren binnen hun organisaties. Hierbij denken we aan beleidsmedewerkers, managers Wonen, Woondiensten, Sociaal beheer of medewerkers (HBO-niveau) die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg, dienstverleningsconcepten en bewonersparticipatie.

Locatie

De bijeenkomsten op 15 en 16 mei en op 15 en 16 november vinden plaats bij Kasteel Kerckebosch in Zeist. De locatie voor 21 september volgt. 

Kosten?

Het Platform omvat vijf dagen vol inspiratie, verrassende gastsprekers,  én een netwerk met professionals. Je schrijft je in voor het totale Platform-programma. Ook kun je ervoor kiezen om alleen deel te nemen aan de Praktijkdag of de eerste Inspiratiedag:

Totale programma 
Inspiratiedag – 15 & 16 mei 
Praktijkdag – 21 september
Slotconferentie – 15 & 16 november
KWH-leden: € 1.695,- per persoon excl. BTW. 
Niet KWH-leden: € 1.995,- per persoon excl. BTW. 
De kosten voor de overnachting en de verzorging tijdens de twee tweedaagse bijeenkomsten, brengen wij apart in rekening. De totaalprijs hiervan bedraagt € 500,- per persoon excl. BTW.
Met twee personen vanuit jouw corporatie deelnemen aan het totale programma? Je ontvangt dan een korting van € 175,- op het totaalbedrag. 

Alleen de Inspiratiedag, 15 mei (De tweede dag, 16 mei, is alleen voor deelnemers aan het totaalprogramma)
KWH-leden: € 295,- per persoon excl. BTW
Niet KWH-leden: € 350,- per persoon excl. BTW

Alleen de Praktijkdag (21 september)
KWH-leden: € 295,- per persoon excl. BTW. 
Niet KWH-leden: € 350,- per persoon excl. BTW.

Aanmelden

Je kunt je via dit formulier aanmelden voor het totale programma, of voor alleen de Inspiratiedag of de Praktijkdag. 

Meer informatie of vragen?

In deze flyer vind je alle informatie over het Platform 2017
Heb je nog vragen, neem contact op met Gabrielle Luhrman (010 - 22 10 360).

Deelnemers aan het woord

Dit zeggen de deelnemers van de vorige edities over het Platform

Lees meer

Inhoud vorige Platforms?

Inhoud vorige Platforms?
Actuele thema’s, boeiende sprekers en verrassende invalshoeken. Wat kwam aan bod in het vorige Platform? Bekijk hier een korte impressie
Lees meer