Special woning zoeken

De eerste contacten tussen corporatie en een potentiële huurder hebben grote invloed op de (toekomstige) relatie. Is dit een negatieve ervaring dan staat de corporatie al met 1-0 achter. Goed dus om aandacht te hebben voor de dienstverlening vanaf het allereerste moment! Met een onderzoek onder ruim 1650 woningzoekenden brachten we in beeld wat deze groep belangrijk vindt. 

In deze special zoomen we in op de resultaten. Waar gaat voor deze groep het proces goed en waar is nog verbetering mogelijk? Met daarbij uiteraard veel tips om dienstverlening aan woningzoekenden te optimaliseren.

Uw eigen onderzoek onder woningzoekenden?
Een onderzoek onder uw woningzoekenden geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in uw dienstverlening richting deze groep. De inzichten vanuit het onderzoek kunt u gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw woonruimteverdelingssysteem.
Het onderzoek levert u het volgende op:
• Inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in de dienstverlening richting potentiële huurders
• Bewustwording van wat deze doelgroep, die niet in het reguliere huurdersonderzoek wordt meegenomen, van u verwacht
• Mogelijkheid om vanaf het eerste contactmoment te werken aan een duurzame huurdersrelatie
Bekijk de flyer voor meer informatie over het onderzoek.

 

Download de special: