Special Huurdersbetrokkenheid

Voor veel corporaties staat het meer betrekken van huurders hoog op de agenda. Niet alleen vraagt de nieuwe Woningwet dit van ze, ook zetten zij deze beweging in vanuit hun eigen visie om dichter bij de huurder te willen staan. Er ontstaat hierdoor in de branche stapsgewijs een beweging waarin de corporatie en huurders meer op gelijkwaardig niveau met elkaar acteren.

Maar veel corporaties zijn ook nog zoekende naar hoe zij dit veranderingsproces moeten doormaken. Ze willen graag leren van succesvolle verhalen. Daarom deze gratis digitale special. Met verhalen van corporaties, voorbeelden van buiten de sector, en inspiratie om stappen te zetten op huurdersbetrokkenheid.    

Download de special Huurdersbetrokkenheid: