Voorwaarden i-Opener 2017

Wie kan deelnemen aan de prijsvraag?
De prijsvraag staat open voor leden van KWH en leden van Aedes. Alleen corporaties kunnen projecten indienen. Wanneer een andere partij, bijvoorbeeld een huurdersorganisatie, wooncoöperatie of adviesbureau, mee wil doen aan de i-Opener, dan zal zij het project samen met de corporatie in moeten dienen.
 
Hoe doe je mee?
Om deel te nemen, dient dit formulier volledig ingevuld te worden. Het formulier bevat vragen die betrekking hebben op de innovatie en die een duidelijk beeld moeten geven van de betreffende innovatie. Op basis van wat ingevuld wordt op het formulier, beoordeelt de jury de inzending. Alleen volledig ingevulde formuleren worden in behandeling genomen. Het indienen van projecten is mogelijk van 4 september t/m 13 oktober 2017.
 
Status project
Het gaat bij de i-Opener om projecten die reeds gerealiseerd zijn. Het resultaat moet zichtbaar en toetsbaar zijn. De grootte van het project is van onderschikt belang, ook (relatief) kleine projecten kunnen innovatief zijn en grote voordelen opleveren voor huurders.
 
Bepalen van de winnaar
Een vakjury, bestaande uit Lidy van der Schaft (manager Wonen bij de Key, winnaar van de laatste editie
en juryvoorzitter), Anne-Jo Visser (programmamanager Wonen Platform31), Daniëlle Harkes (manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg), Jannie Komduur (beleidsmedewerker belangenbehartiging Woonbond) Sven Turnhout (directeur-bestuurder KWH), Adriaan Vonk (manager sectorontwikkeling & innovatie)
beoordeelt alle inzendingen en selecteert een top 3. Hierbij beoordeelt de jury alle inzendingen op een vast
aantal criteria: 
  • Innovatief
  • Origineel
  • Breed toepasbaar
  • Effectief/ efficiënt
  • (Verwacht) maatschappelijk rendement
  • Voordeel huurder
  • Noodzakelijk (nodig/ voorziet in een behoefte)
  • Lange termijn
De top 3 van de vakjury wordt gepresenteerd tijdens de Aedes Corporatiedag op 23 november. Het publiek kiest tijdens deze dag zijn/haar favoriete inzending. De inzending met de meeste stemmen wordt direct bekend gemaakt en wint de i-Opener 2017. 
 
De prijs
De prijs bestaat uit een effectmeting van het project. In deze effectmeting wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre
de innovatie daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert. De inhoud en opzet van de effectmeting wordt in
overleg met de winnaar bepaald en zal afhankelijk zijn van het onderwerp van de inzending. De prijs is niet
restitueerbaar en kan niet worden omgewisseld voor contanten.
 
Toestemming openbaar maken
Door deelname aan de prijsvraag geeft men aan geen bezwaar te hebben tegen openbaar maken van het
project. Dat wil zeggen dat Aedes/KWH via diverse media het project ter inspiratie kunnen delen. Privacygevoelige informatie rondom bijv. huurders, wordt uiteraard zorgvuldig mee omgegaan. Er zal altijd in overleg met de corporatie bepaald worden of dit soort informatie openbaar gemaakt kan worden.
 
Uitslag prijsvraag
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten
worden ontleend.