Terug naar de menselijke maatIn mijn eerste weken bij KWH heb ik kennis gemaakt met veel mensen binnen de sector. Het leidde vaak tot mooie gesprekken waarbij we niet alleen spraken over KWH, maar vooral ook over hoe corporaties nog meer een beweging richting de huurder kunnen maken. Hoe zij de menselijk maat in de dienstverlening van hun corporatie brengen. Die menselijke maat stond ook centraal tijdens het KWH-Platform waar ik vorige week bij aanwezig was. 

Wat is die menselijke maat? Hoe zorg je voor échte aandacht voor de mens achter de huurder? En hoe betrek je huurders op vernieuwende manieren? En wat betekent dit voor je organisatie? Het zijn vragen waar corporaties voor staan en die met elkaar gedeeld worden in het Platform. Om met elkaar te kijken naar hoe het beter en slimmer kan. Tijdens deze Platform-dag waar zo’n veertig corporatiemedewerkers bij aanwezig waren, zag ik prachtige voorbeelden voorbij komen en werden volop ervaringen gedeeld. Wat zit er veel kennis in de sector en wat goed dat we dit op deze manier kunnen delen! En vooral ook dat we verder kijken dan alleen de cijfers van de huurdersonderzoeken, maar juist de vertaling maken naar de praktijk. In het Platform zie ik cijfers tot leven komen. We hebben het weer over mensen. Deze beweging sluit naadloos aan bij mijn persoonlijke overtuiging. Ik hoop dat mijn presentatie over ‘mensgericht’ onderzoek iets heeft losgemaakt bij de deelnemers.  

Tijdens het Platform werd ik verrast door een aanstekelijk filmpje uit een andere sector. Hoe gaaf zou het zijn als een bestuurder en zijn team op dezelfde manier zouden reageren. Alleen dan bij een stijging van de huurderstevredenheid! Ik daag u graag uit om een goede imitatie te maken en mij op te sturen. Als tegenprestatie kom ik persoonlijk een taart brengen. Want laten we eerlijk zijn. We kunnen wel wat lol en fun gebruiken bij dit thema. Niks zo menselijk als humor. 

NB. Het KWH-Platform gaat door met als inhoud ‘ terug naar de menselijk maat’. Wil je ook deelnemen aan een bijeenkomst van het Platform? Of aan een andere leer & inspireer activiteit? Kijk dan eens bij onze bijeenkomsten.