Leren en verbeteren via benchlearning

U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan meer tevreden huurders? Met ons benchlearning-programma gaat u actief aan de slag om een verbeterslag binnen uw corporatie te maken!  

Voor corporaties die willen leren vanuit de resultaten van de benchmark. Die stappen willen zetten in hun klantgerichtheid. En dit graag samen doen met andere corporatieprofessionals. Voor deze corporaties bieden wij een veelzijdig benchlearning-programma in 2017. Vanuit het prestatieveld Huurdersoordeel kunt u deelnemen aan uiteenlopende benchlearning-activiteiten. Aan activiteiten die meer algemeen inzicht geven in de resultaten, tot activiteiten waarbij u gericht aan de slag gaat met verbeteringen voor uw eigen corporatie.

Hoe ziet dit er uit?

Het KWH-benchlearningprogramma bestaat uit drie modules, gerelateerd aan de processen bij de Aedes-benchmark: reparaties, nieuwe huurder/ vertrokken huurder en onderhoud. Iedere module bestaat uit een aantal sessies: inspiratie-sessies, doe-sessies en deel-sessies. De modules kunnen naast elkaar, of los van elkaar gevolgd worden. Ook is het mogelijk om alleen de inspiratie-sessies te volgen.

Waar en wanneer?

We organiseren alle bijeenkomsten centraal in het land. De modules starten op verschillende momenten, zodat u de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de verschillende modules:

  Module Reparaties* Module nieuwe/vertrokken huurder* Module Onderhoud
Inspiratie-sessie

2 februari 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: GroenWest, Woerden

16 februari 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Mozaïek Wonen, Gouda
7 maart 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Woonpalet, Zeewolde
Doe-sessie 9 maart 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: GroenWest, Woerden
16 maart 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Mitros, Utrecht
 
Deel-sessie 15 juni 2017
Locatie: GroenWest, Woerden
 22 juni 2017
Locatie: Mitros, Utrecht
 

* De modules Reparaties en nieuwe/ vertrokken huurders hebben het maximum aantal deelnemers bereikt. Deelnemen op bovenstaande data is dus niet meer mogelijk. Aanmelden voor bovenstaande module Onderhoud is dus nog wel mogelijk.
Omdat de belangstelling groot is, organiseren we de modules Reparaties en Nieuwe/ vertrokken huurder nog een keer:

  Module Reparaties              Module nieuwe/ vertrokken huurder
Inspiratie-sessie   

5 april 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Centrada, Lelystad      

10 april 2017, 10.00 - 15.30 uur             Locatie: Provides, IJsselstein
Doe-sessie

22 mei 2017, 10.00 - 15.30 uur      Locatie: Centrada, Lelystad

8 mei 2017, 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Provides, IJsselstein
Deel-sessie 7 september 2017
Locatie: Centrada, Lelystad
4 september 2017
Locatie: nog te bepalen


Voor wie?

Het programma is interessant voor corporatiemedewerkers die binnen de corporatie verantwoordelijk zijn voor dienstverlening en huurdersbetrokkenheid in zijn algemeen, en voor medewerkers die betrokken zijn bij het proces reparaties, nieuwe huurders/ vertrokken huurders of onderhoud (adviseurs, beleidsmedewerkers). We werken met groepen van maximaal 25 deelnemers. 

Aanmelden?

Bent u geinteresseerd? Meld u nu vast aan via dit aanmeldformulier. Voor KWH-leden is deelname aan KWH-Benchlearning gratis. Niet-leden vragen we een vergoeding van 250 euro voor deelname per inspiratie-sessie en 750 euro voor deelname aan een complete module. Neemt u aan meerdere modules deel, dan is de tweede module 600 euro en de derde module 500 euro. Bedragen zijn exclusief BTW.

 

Download hier de flyer van het KWH-benchlearningprogramma. 

benchlearning

Direct aanmelden

Direct aanmelden
Lees meer

Ervaringen KWH-benchlearningprogramma

Ervaringen KWH-benchlearningprogramma

Hans van Es, Teamleider Onderhoud bij Welbions, neemt deel aan het KWH-benchlearningprogramma. Welke ervaringen heeft hij?

Lees meer